Silbašské (Miháľove) pesničky aj v Petrovci

22.dec 2018

Silbašské (Miháľove) pesničky aj v Petrovci

Po prezentáciách najnovšej knihy Ondreja Miháľa Pesničky pod oblokom v Silbaši vo viacerých prostrediach v Srbsku, na Slovensku a v Maďarsku, jej posledné uvedenie bolo v Báčskom Petrovci včera večer v aule Slovenského vojvodinského divadla.

Ak sme si dobre všimli, tak Ondrej Miháľ svoju najnovšiu knihu premiérovo prezentoval v Kulpíne 4. novembra. Potom nasledovali aj ďalšie verejné uvádzania knihy. Zachytili sme nasledovné prezentácie: 12. novembra vo Zvolene, 13. novembra v Bratislave, 16. novembra v Békešskej Čabe, 17. novembra v Žiline. Potom 19. novembra v Hložanoch, 29. novembra v Dobanovciach, 20. decembra v Novom Sade. A naposledy 21. decembra aj v Báčskom Petrovci.y

Azda už aj predvianočný ošiaľ bol dôvod tomu, že sa v Petrovci zišla iba hŕstka ľudí, ktorí si so záujmom vpočuli čosi viac o vzniku tejto najnovšej zbierky piesní zo Silbaša.

O tom ako vznikala kniha hovoril samotný autor, silbašský rodák z Kanady Ondrej Miháľ. Tú prednedávnom vydal Slovenský kanadský inštitút. Autor hneď na začiatku všetkým prítomným daroval po jednom exempláre z nej.

Spevník

K zachovaniu etnografického blaha Silbašanov Ondreja Miháľa nepriamo podnietila ešte kedysi vlastná matka Mária Miháľová, rodená Čelovská, ktorá v päťdesiatych rokoch chodievala spievať do Novosadského rozhlasu naživo. Žiaľ, žiadne nahrávky tejto ľudovej speváčky sa nezachovali. Zostalo len 5 amatérskych nahrávok z Kanady, kam sa rodina Miháľová odsťahovala. Jednu z nich si prítomní mali možnosť aj vypočuť.

Po čase v období jedného z návratu do rodiska Ondrej navštívil aj priateľky jeho mamy Zuzanu Hložanovú, rodenú Šomodiovú (už takmer 86-ročnú), ktorá mu postupne do video záznamu zaspievala úhrnne 250 piesní.

Z tohto počtu 216 sú odtlačené v najnovšej knihe. Notovými zápismi ich opatril Milan Aleksić, pôvodom zo Zreňaninu, ktorý v posledných rokoch žije v Hložanoch.

Uvedený hudobný odborník sa na večierku tiež zdôveril ako prišlo k tomu, aby sa pustil do tejto nie celkom jednoduchej práce. A ako sa vynachádzal pri notovaní nahraného materiálu.

Ako tie piesne znejú v súčasnosti cez natočený videozáznam prítomní si vypočuli v podaní profesorky hudby petrovčanky Olivery Gabríniovej, vydanej Popadićovej v Kulpíne. Tá zreprodukovala niekoľko piesní zo silbašskej zbierky piesní.

Nasledovala už voľná diskusia, v ktorej sa vykľulo i to, že čoskoro budú aj ďalšie knihy. Jedna z nich sa bude týkať zvykoslovia v Silbaši.

Autor Ondrej Miháľ

Ondrej Miháľ sa narodil 16. januára 1956 v Silbaši v bývalej Juhoslávii. V Kanade žije od roku 1967. Ukončil štúdium ekonómie. Špecializoval sa na informačné technológie, grafický dizajn, fotografiu a žurnalistiku. V roku 1995 založil Kanadský slovenský inštitút, na čele ktorého stojí dodnes. Napísal a vydal knihy venované histórii kanadských Slovákov. Medzi nimi sú 75. výročie slovenského folklóru v Kanade (1998), 75. výročie Cirkvi Narodenia Krista Pána vo Windsore (2003). Tiež aj Slováci v Kanade svojimi očami (2003) a Vojvodinskí Slováci v Kanade (2005). V rokoch 2006-2007 bola v Srbsku a na Slovensku uvedená jeho fotografická výstava Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine. V roku 2008 vyšla rovnomenná kniha. Neskoršie vydal aj knihu Slovenský folklór v Kanade Náboženský život Slovákov v Kanade (2012). Naposledy aj knihy Silbaš dedina snov / Budúci rok ideme domov (2016) a najnovšie aj knihu Pesničky pod oblokom v Silbaši (2018). Taktiež do angličtiny preložil dielo Gustáva Maršalla Petrovského Spod závejov amerických. Žije v Toronte, v Ontariu v Kanade.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs