Vianočný trh v Hložanoch

22.dec 2018

Vianočný trh v Hložanoch

Príjemné odpoludnie v Hložanoch dnes zažili občania tejto dediny a zo susedných prostredí, ktorí navštívili Vianočný trh. Pred vstupom do Domu kultúry, krátko po 13. hodine, odznel kratší kultúrno-umelecký program. Potom sa prítomní presunuli na plošinu medzi kulturákom a Hasičským domom, kde mohli nakupovať rôzny darčeky a domáce dobrôtky.

Najmladší mali vlastný spontánny program

V rámci programu zmiešaný spevácky zbor Duchovnej cirkvi v Hložanoch zaspieval niekoľko vianočných piesní. V rovnakom duchu zarecitovali Jasna Balcová a Damian Fekete.

Deti potešil Dedko Mráz

Vstupný príhovor mal predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Pavel Žembery. Kázňou a modlitbou sa prihovoril kazateľ spomenutej cirkvi Tomáš Balca.

Po spoločne zaspievanej pesničke Tichá noc Dedo Mráz (čiže Ondrej Stupavský Endy) prítomným deťom podelil vianočné darčeky. Program moderovala Monika Bažaľová.

Pestrá ponuka

Vianočné ozdoby pútali pohľady návštevníkov

Stánkov síce nebolo veľa, avšak vianočná ponuka na nich bola naskutku pestrá. Okrem zopár súkromných osôb z Hložian, Petrovca a Kulpínu, vianočné a novoročné darčeky a domáce špeciality ponúkali hložianske spolkárky a spolkári.

Folkloristi podávali pálenku, poľnohospodári nalievali varené víno zdarma. Poľovníci za výhodnú cenu predávali paprikáš z diviny.

Najlepšie sa predávali torty

Najrozmanitejšou ponukou sa prezentovali členky Spolku žien Slovenka. Okrem vianočných a novoročných ručne vyrobených ozdôb, predávali torty, oblátky a rôzne druhy zákuskov.

Okrem obrazov svojich najmladších členov, Združenie výtvarných umelcov Hložianska paleta ponúkalo aj vlastné ozdoby. Viaceré stánky krášlili krásne kvetiny, medovníky, výrobky z papiera a dreva, snehuliačiky, vyklíčené žitko, sviečky a ďalšie predmety.

Prekvapenia

Varené víno chutilo a hrialo

Za prvé prekvapenie podaktorí návštevníci označili skutočnosť, že sa na prvý Vianočný trh v Hložanoch prišlo pozrieť pomerne veľa ľudí, trebárs ďalší tvrdili, že ich mohlo byť oveľa viac.

Zlatý klinec Vianočného trhu: selenčská dychovka

Druhým a vskutku skutočným, nadovšetko príjemným prekvapením bolo vystúpenie dychovky zo Selenče, ktorá zahrala niekoľko piesní v duchu nastávajúcich sviatkov.

V každom prípade Vianočný trh, ktorý zorganizovalo Miestne spoločenstvo Hložany, v spolupráci s miestnymi spolkami sa vydaril. Iste aj vďaka teplejšiemu počasiu, ktoré žičilo peknému podujatiu.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs