Modrá vlna Željka Cesnaka

1.mar 2016

Modrá vlna Željka Cesnaka

Hajdušický rodák žijúci v Plandišti Željko Cesnak, ktorý tvorí po srbsky, v týchto dňoch vydal svoju štvrtú zbierku básní Modrá vlna (Modri talas). Knihu ako svoju knižnú prvotinu vydala Národná knižnica v Plandišti a včera ju na prezentácii predstavili čitateľom, milovníkom písaného slova.

Željko Cesnak hrdý na svoj slovenský pôvod, rodinu a priateľov

Željko Cesnak je hrdý na svoj slovenský pôvod, rodinu a priateľov

O knihe najprv hovorila riaditeľka obecnej knižnice v Plandišti dipl. filozofka  Biljana Junačkovová, ktorá okrem iného povedala:

„Najväčším motívom a základnou hybnou silou Željkovej tvorby je láska. V niektorých básňach je natoľko prítomná, že čitateľ má dojem, akoby ju mohol ohmatať. V iných básňach sa zasa zjavuje ako predtucha alebo ďaleká spomienka, ktorá dáva nový zmysel ospalému životu. Zjavuje sa aj oblečená do celkom nového rúcha a spoznávame ju ako úprimné vlastenectvo a lásku voči človeku,“ poznamenala Junačkovová.

Hrou na klarinete tento literárny večierok spestril aj básnikov syn Mário

Hrou na klarinete tento literárny večierok spestril aj básnikov syn Mário

„Táto kniha je plodom priateľstva a pekných slov, lebo bez úprimnej duchovnej, bezpodmienečnej, sústavnej a každodennej podpory mojich priateľov ona bi istotne neuzrela svetlo sveta. Osobitná vďaka však patrí mojej rodine, manželke, deťom a otcovi a venoval som ju mojej nedávno zosnulej matke Mariji. Prvá báseň v knihe sa menuje rovnako  ako aj kniha – Modri talas a symbolizuje vlastne svornosť a spolunažívanie v mojej národnostne zmiešanej rodine,“ povedal autor prihovárajúc sa prítomným občanom Plandišta, ako aj početným Hajdušičanom.

V pokračovaní prečítal viacero svojich básní a medzi nimi aj báseň Na Kirvaju, ktorú venoval Hajdušici, v ktorej ako to vždy zdôrazňuje, odrástol. Básňou Sinovi neba sa prihovára mladým ľuďom, motorkárom, ktorí neobozretne hynú na cestách v dôsledku nebezpečnej jazdy… Jednou spomedzi 50 básní je aj báseň Kraj plavog mesta, venovaná Báčskemu Petrovcu, ktorou autor pokračuje v písaní básní venovaných slovenským mestám a dedinám vo Vojvodine a na Slovensku.

Najnovšia kniha je jeho štvrtá zbierka básní. Viacero básní zverejnil v spoločných zbierkach tak v Srbsku, ako aj v regióne. Jeho básne si povšimli aj na početných literárnych súbehoch, kde sa mu dostalo aj viacero uznaní. Naposledy na 7. Medzinárodnom literárnom stretnutí KNS v Sarajeve, ktorý organizuje tamojšie Združenie pre kultúru Nova svjetlost, získal uznanie KNS PERO pre medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, čím sa stal prvým básnikom zo Srbska, ktorý dostal toto uznanie.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs