Kroky do štvrťstoročia obnovenej matičnej činnosti

3.mar 2016

Kroky do štvrťstoročia obnovenej matičnej činnosti

IMG_5387_resizeVčera večer v Dome Matice slovenskej Ľudovíta Mišíka v Petrovci bolo riadne výročné zasadnutie Zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej Báčsky Petrovec.

Na zasadnutí boli prítomní i početní hostia a piati matiční zástupcovia z matičnej listiny z územia Báčky v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny. Všetkých hostí a prítomných privítala predsedníčka MOMS Katarína Melegová-Melichová.

Na úvod zasadnutia Komorný zbor Musica viva so svojou vedúcou Marienou Stankovićovou-Krivákovou zaspieval matičnú hymnu Po nábreží a pieseň Slovenčina moja.

Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení Jaroslav Čiep, predseda, Jarmila Pálenkášová ako prísediaca a Mária Andrášiková, ktorá bola zapisovateľkou.

Všetci prítomní si správy o činnosti za rok 2015 a plány na tento rok mohli aj dôkladne preštudovať, lebo sa im do rúk dostalo najnovšie číslo matičného občasníka Náš život, v ktorom sú všetky relevantné doklady MOMS Petrovec i uverejnené.

Pracovná časť zasadnutia začala minútkou ticha zosnulým: bývalému predsedovi MOMS Samuelovi Boldockému a dlhoročnej členke SR Viere Boldockej.

13Nadlak CenaOStefanka2_resizeV rámci správy bolo v krátkosti uvedené, že delegácia tohto MOMS aj vlani účinkovala na medzinárodnej konferencii v Nadlaku, kde Cenu Ondreja Štefanka udelili aj prof. S. Boldockému, prichystali dokumentárno-hudobno-hrané pásmo Petrovec vo svojej jedinečnosti k 270. výročiu prisťahovania sa Slovákov do Petrovca, festivaly Jarné nôty a Spievaj že si, spievaj, promovali matičné vydania kníh: Predtým a potom zostavovateľa S. Boldockého a antológiu poviedok Studienky zostavovateľky Viery Benkovej.

DSC_0307_resizeÚčinkovali na 19. matičnom turnaji v malom futbale, v Cyrilo-metodskom večierku, aktívne účinkovali v organizovaní 54. SNS, prichystali i program ku Dňu obce Daj boh šťastia tejto zemi…literárny večierok venovaný 90. výročiu narodenia Dr. Jána Siráckeho, keď odhalili jeho pamätník na nádvorí matičného domu.

MOMS Petrovec vlani podporil vydanie príležitostnej obálky Spolku petrovských filatelistov, ktorú vytlačili pri príležitosti dvojstého výročia narodenia kodifikátora spisovanej slovenčiny Ľudovíta Štúra.

To, s čím matičiari už dlhšiu dobu systematicky zápasia v Petrovci, sa nepodarilo doriešiť ani v minulom roku. Ide o zbieranie matičného členského. Aj napriek tomu, že sa vlani dvaja aktivisti dali do tej práce, v nej nezotrvali a členské sa nepodarilo zozbierať vo všetkých petrovských uliciach.

Vlani sa matičná práca v Petrovci financovala z viacerých zdrojov a vo finančnej správe 2015 sa uvádza, že príjmy boli v hodnote 367-tisíc dinárov a 10-tisíc preniesli do roku 2016.

33 SNS gala1_resizeV roku 2016 MOMS Petrovec príležitostným programom oslávi 25. výročie svojho založenia, bude pokračovať vo svojej zachodenej matičnej aktivite: usporiada promócie kníh, ktoré vyšli tlačou v Matici slovenskej v Srbsku, ako aj ďalší rad podujatí.

Literárne večierky venujú promócii ďalších kníh: antológii esejí, a knihe Známka – okno do sveta, usporiadajú večierok k 90-tke spisovateľa Jána Labátha, zaznamenajú sté výročie úmrtia spisovateľa Gustáva Maršalla-Petrovského.

22DP 2015 Kul1 program_resizeMOMS Petrovec príležitostný program venuje 150. výročiu divadla v Petrovci, 75. narodeninám Dr. Jána Kišgecihoprvý v rade večierkov bude venovaný spisovateľke Xénii Mučajiovej, už v pondelok 7. marca .

Nevystanú ani tradičné podujatia, akými sú programy ku Dňu Petrovca, SNS, Dňu obce, festivaly Jarné nôty, Spievaj že si, spievaj a Cyrilo-metodský večierok.

Po schválení správ a plánov petrovského MOMS, zhromaždenie verifikovalo i návrh kandidátov z tohto MOMS na uznania MSS v roku 2016 a do Správnej rady namiesto zosnulého S. Boldockého zvolilo profesorku dejepisu Annu Struhárovú.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs