Späť na domovskú stránku

Tag "výročné zhromaždenie"

Snemovali petrovskí matičiari

Snemovali petrovskí matičiari

🕔28. mar 2018

Prednesom dvoch piesní Komorného zboru Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej, včera večer v plnej sieni Domu MSS Ľudovíta Mišíka sa začalo výročné zhromaždenie MOMS Báčsky Petrovec. Podané správy a plány boli shválené bez pripomienok. Predsedníčka MOMS B. Petrovec Katarína

Čitať viac
Združenie rybárov Kulpína sumovalo vlaňajší rok

Združenie rybárov Kulpína sumovalo vlaňajší rok

🕔21. jan 2018

Včera podvečer sa stretli členovia rybárskeho spolku Smuđ-Zubáč Kulpín v Poľovníckom dome v Kulpíne na výročnom zhromaždení. Terajší predseda združenia Samuel Vrbovský privítal hostí, predstaviteľov spolkov a združení z Kulpína a okolia. Na začiatku S. Vrbovský vysvetlil, že prišlo k zmene predsedu spolku a to na

Čitať viac
MOMS BÁČSKY PETROVEC: Výročné volebné zhromaždenie

MOMS BÁČSKY PETROVEC: Výročné volebné zhromaždenie

🕔8. apr 2017

Sme v období, keď si členovia jednotlivých Miestnych odborov Matice slovenskej v Srbsku volia svoje Správne rady. Tak tomu bolo vo štvrtok večer aj v MOMS Petrovec. Matičnou hymnou Po nábreží… v predvedení Komorného zboru Musica viva začalo slávnostné, ale i volebné zhromaždenie petrovských matičiarov.

Čitať viac
Z výročného zhromaždenia Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova

Z výročného zhromaždenia Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova

🕔21. mar 2017

Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova pozostáva z 21 členov a jeho zakladateľom je pazovská Obec. Na základe vlaňajších dobrých výsledkov práce ochotníci by mali byť celkom spokojní. Predsa, ako konštatovali na výročnom zhromaždení, ktoré sa konalo včera večer v miestnostiach SKUS  hrdinu Janka

Čitať viac
Spolok petrovských žien nápomocný pri každej príležitosti

Spolok petrovských žien nápomocný pri každej príležitosti

🕔1. mar 2017

Dnes večer Spolok petrovských žien prichystal a zrealizoval výročné zasadnutie spolkového zhromaždenia. Na úvod tohto slávnostného zasadnutia zaspievala spolková spevácka skupina Petrovčanky s harmonikovým sprievodom Zdenka Makovníka. Členky SPŽ ako v minulých rokoch tak aj vlani nechýbali takmer ani pri jednom spoločenskom,

Čitať viac
Kroky do štvrťstoročia obnovenej matičnej činnosti

Kroky do štvrťstoročia obnovenej matičnej činnosti

🕔3. mar 2016

Včera večer v Dome Matice slovenskej Ľudovíta Mišíka v Petrovci bolo riadne výročné zasadnutie Zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej Báčsky Petrovec. Na zasadnutí boli prítomní i početní hostia a piati matiční zástupcovia z matičnej listiny z územia Báčky v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny. Všetkých hostí a prítomných

Čitať viac
Spolok petrovských žien bilancoval

Spolok petrovských žien bilancoval

🕔16. feb 2016

Príkladným združením v Petrovci zaiste je aj Spolok petrovských žien. Ako máloktoré iné združenie v Petrovci, spolkárky pracujú na plné obrátky, pritom s minimálnym spolkovým rozpočtom. Peniaze, čiže lepšie povedané absencia peňazí predsa nie je závažná, lebo u petrovských žien nevysychá vôľa, ani

Čitať viac
Z výročného zhromaždenia staropazovského spolku pre afirmáciu invalidov Fénix

Z výročného zhromaždenia staropazovského spolku pre afirmáciu invalidov Fénix

🕔3. jan 2014

Rok 2013 bol pre členov staropazovského Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix veľmi úspešný, konštatovali na výročnom zhromaždení, ktoré sa konalo vo štvrtok 26. decembra 2013 v Klube pre starších a osoby s invaliditou. Zasadnutie viedla Mirjana Sokolovićová a správu o minuloročnej činnosti podala predsedníčka

Čitať viac