Snemovali petrovskí matičiari

28.mar 2018

Snemovali petrovskí matičiari

Prednesom dvoch piesní Komorného zboru Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej, včera večer v plnej sieni Domu MSS Ľudovíta Mišíka sa začalo výročné zhromaždenie MOMS Báčsky Petrovec. Podané správy a plány boli shválené bez pripomienok. Predsedníčka MOMS B. Petrovec Katarína Melegová-Melichová predstavila aj Občasník MOMS Petrovec Náš život v ktorom minuloročná aktivna práca tohto miestneho odboru bola zhrnutá a tiež aj plány na tento rok.

Po tom ako predsedníčka privítala hostí, do pracovného predsedníctva zhromaždenia boli navrhnutí: Jaroslav Čiep, Jarmila Pálenkášová a Zdenka Chalupková.

Čulá minuloročná aktivita

Správu o činnosti MOMS Petrovec za rok 2017 mali prítomní v písanej podobe pred sebou v časopise Náš život. Predsedníčka predostrela správu. Poukázala na účasť petrovského miestneho odboru na Medzinárodnej konferencii v Nadlaku, kde sa hovorilo na národopisné témy. Vlani 6. apríla sa uskutočnili voľby do MOMS Petrovec a v máji sa zúčastnili osláv Dňa Petrovca s už tradičnou slávnostnou akadémiou. Ďalšou akciou bol medzinárodný festival Jarné nôty. Ani vlani nevystal tradičný Cyrilometodský večierok, ktorý MOMS Petrovec každoročne organizuje spolu s Cirkevným zborom SEAVC v Petrovci. Predstavitelia tohto matičného odboru sa zúčastnili na 19. ročníku prehladky sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je… z ktorého priniesli pozoruhodné ocenenia. V novembri usporiadali večierok Poviedky pre deti z pera Sloveniek v spolupráci so ZŠ Jána Čajaka v Petrovci. Na sklonku roka sa konal v Petrovci 25. Festival mladých interprétov slovenských ľudových piesní Spievaj, že si spievaj.

Ako záver správy predsedníčka podotkla, že sa vlani MOMS Petrovec zaregistroval ako samostatná právnická osoba.

Po správe o činnosti odznela aj finančná správa za rok 2017. Správu Dozornej rady MOMS Petrovec podala Katarína Rašetová. Hlasovaním bez pripomienok správy boli schválené.

Následne predsedníčka podala aj plán práce na rok 2018, do ktorého sú zaradené početné podujatia, akcie a aktivity a tak aj finančný plán je o niečo náročnejší než ten minuloročný.

Kandidáti na uznania

Po schválení plánov Jaroslav Čiep prečítal návrh kandidátov z MOMS Petrovec na uznania MSS. Na osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy, zveľaďovania slovenského jazyka… navrhli: Milinku Krajčíkovú, Danku Nakićovu a Samuela Ponigera. Na ďakovný diplom navrhli súkromný podnik RAM a stavebníctvo Sýkora. A na plaketu Dr. Janka Bulíka Stolnotenisový klub Mladosť. Návrhy boli schválené.

Záverom zhromaždenia sa prihovorili hostia: podpredseda NRSNM Juraj Červenák, podpredseda MSS pre Báčku Vladimír Fekete, predseda Rady Miestneho spoločenstva B. Petrovec Ondrej Bovdiš a prvý predseda obnovenej Matice slovenskej v Juhoslávii Michal Spevák.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs