Poslanci o opravnom rozpočte

29.mar 2018

Poslanci o opravnom rozpočte

Pokrajinskí poslanci dnes rokujú o opravnom rozpočte, ktorým sú naplánované nové investície v zdravotníctve a vodohospodárstve vo výške 1,6 miliardy dinárov. O opravnom rozpočte rokujú tri mesiace po schválenom rozpočte AP Vojvodiny na rok 2018.

Ako v mene vládnucej koalície povedal Milenko Jovanov, zdravotný systém vo Vojvodine je na veľmi nízkej úrovni a nie je v súlade so zdravotnou ochranou občanov v 21. storočí. Z toho dôvodu je podľa neho nevyhnutné zadováženie aparátov za priaznivých úrokových mier, ktoré by mali byť aj menej ako 2 %.

„Miliardu dinárov vložíme do zadováženia magnetickej rezonancie, CT aparátov, angio siene, ultrazvukových aparátov a pod,“ povedal Jovanov a doložil, že na dosiahnutie vysokej a želanej úrovne zdravotnej ochrany vo Vojvodine je celkovo potrebné tri miliardy dinárov. Druhú časť prostriedkov, okolo 600 miliónov, naplánovali na financovanie štyroch projektov Verejného vodohospodárskeho podniku Vody Vojvodiny, čiže na sanáciu kritických miest na nábreží Sávy a Dunaja a kanála Veľký báčsky kanál.

Rozhodnutie o opravnom rozpočte skritizovala opozícia, ktorá „schvaľuje vkladanie do kapitálových projektov, ale neschvaľuje dodatočné zadlžovanie pokrajiny novým opravným rozpočtom“. Ako povedali, tieto prostriedky sa mohli zadovážiť aj iným spôsobom, z bežných príjmov a nie zadlžovaním pokrajiny.

Proti návrhu opravného rozpočtu pred začiatkom zasadnutia sa vyjadrili poslanci skupín Demokratická strana, Srbská radikálna strana, Liga sociálnych demokratov, hnutia Už bolo dosť!. Poslanci skupiny Alternatíva pre Vojvodinu boli zdržaní, zatiaľ čo sa pozitívne vyjadrili poslanci Srbskej pokrokovej strany a Socialistickej strany Srbska.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs