Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy

29.mar 2018

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke a Srieme sa uskutoční 3. apríla 2018 v Hložanoch, v kaviarni Pod lipami so začiatkom o 18.00.

Na súťaži sa zúčastnia predstaviteľky spolkov žien, členiek Asociácie slovenských spolkov žien z Báčky a zo Sriemu. Prednesy bude hodnotiť odborná porota. Najlepšie súťažiace postupujú na finálovú súťaž, ktorá sa uskutoční polovicou apríla v Báčskom Petrovci.

Na toto krásne stretnutie pri peknom slove sú pozvané predstaviteľky všetkých spolkov žien, členiek ASSŽ, pôsobiacich v Báčke a Srieme. Tiež všetci milovníci pekného slova.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs