Veľkonočná nedeľa v Kulpíne a víno a klobásy

2.apr 2018

Veľkonočná nedeľa v Kulpíne a víno a klobásy

Jarmila a Michal Dovičinovci s vnúčatami a odmenami

Tradičné už 12. veľkonočné podujatie usporiadalo Združenie vinárov a vinohradníkov Kulpína včera podvečer. Hold vínu a klobásam odovzdali početní návštevníci podujatia Veľká noc v Kulpíne 2018 v Poľovníckom dome v Kulpíne.

Podujatie otvoril príhovorom predseda združenia kulpínskych vinárov Michal Dovičin. Program podujatia moderovala Viera Dorčová-Babiaková. V konkurencii súťažnej časti bolo 100 vzoriek vína a 80 vzoriek klobás. Podujatie nadobudlo medzinárodný ráz, lebo sa ho svojimi výrobkami zúčastnili aj záujemci zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Rumunska a tiež južného Srbska a domáci z rôznych častí Vojvodiny.

Vyhodnotenie do súťaže odovzdaných vzoriek vína a klobás bolo vo štvrtok 29. marca. Vína hodnotili dve odborné komisie a klobásy jedna. Odmeny boli odovzdané včera na ústrednom podujatí a túto prácu mali na starosti členovia združenia vinárov: Branislav Plachtinský a Radoslav Kolarski.

Vôňa klobás lákala návštevníkov

Ocenenia najkvalitnejším výrobkom

Z konkurencie 100 vzoriek vína, za biele vína bolo udelené 11 zlatých medailí, za červené 5 zlatých, za rosé jedna. Ostatné vína boli ocenené striebornými alebo bronzovými medailami.

Keď ide o klobásy 13 výrobcovia za ne dostali zlaté ocenenia a ďalší strieborné a bronzové.

Zlatú medailu za kvalitnú klobásu dostal aj Andrej Šimo z Kulpína

Najviacej bodov komisie dostalo biele a tiež aj červené víno Juraja Sukeníka, za rosé zlaté ocenenie získala Vináreň Aleksić. Za dezertné vína boli udelené dve strieborné ocenenia: Branislavovi Šimonovi a Lazarovi Babićovi.
V konkurencii 80 vzoriek klobás najviacej bodov komisie získali a prvé tri miesta v rámci zlatých ocenení získali: Matej Kajtez, nasleduje Andrej Majera a potom Radoslav Kolarski.

Chlapci z KUS Zvolen veselo zaspievali o vínku, hudobne ich sprevádzal Ján Andrášik

Program celého podujatia bol spestrený kultúrno-umeleckými výstupmi. Trefnú recitáciu predniesol Zoran Mitić a sólo zaspievala Tamara Radosavljevová. Na tému vína spievala i mládežnícka mužská spevácka skupina KUS Zvolen Kulpín za hudobného sprievodu harmonikára Jána Andrášika.

Kamarátenie a dobrá nálada početných návštevníkov a účastníkov veľkonočného podujatia v Kulpíne nasledovala pri koštovke súťažiacich vzoriek vína a klobás. Na dobrú náladu hrali hudobníci Ján Zelenák a Ján Andrášik.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs