Prednášky na Oddelení slovakistiky FF UNS

29.mar 2018

Prednášky na Oddelení slovakistiky FF UNS

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade usporiada prednášky prof. PhDr. Daniely Slančovej, CSc., z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika.

Profesorka Slančová sa v prednáškach bude venovať týmto témam: Jazyk v rannom období vývinu slovensky hovoriacich detí Športový komunikačný register ako jedna z foriem existencie súčasnej slovenčiny. Prednášky budú vo štvrtok 19. apríla o 9.00 na Oddelení slovakistiky FF UNS v seminárnej knižnici č. 237.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs