Kysáčske spolkárky mali výročnú schôdzu

28.mar 2018

Kysáčske spolkárky mali výročnú schôdzu

Včera mali výročnú schôdzu členky Spolku kysáčskych žien. Pri tejto príležitosti si pripomenuli aj 15 rokov od obnovenia spolku.

Pracovné predsedníctvo: (zľava) Mária Čemanová, Ľudmila Berediová-Stupavská a Miluša Grňová

Zvolili si staronové vedenie a minútou ticha spomenuli na zosnulých členov Annu Berediová, Jána Domoniho a Annu Gombárovú, čestnú a dlhoročnú predsedníčku spolku žien.

Na snemovanie si pozvali hostí z kysáčskych spolkov, združení, inštitúcií, cirkvi, MOMS a MS, ktorých privítala Ľudmila Berediová-Stupavská, predsedníčka.

Pripomenula, že SKŽ obnovili z iniciatívy Zboru osvetových pracovníčok v ZŠ Ľudovíta Štúra roku 2003. Prvým kolektívnym členom spolku sa stal MOMS a spolková činnosť sa naplno a bohato rozprúdila. Spočiatku pod patronátom Miestneho spoločenstva, kým sa spolok po troch rokoch úradne neregistroval.

O vlaňajšej činnosti a plánoch

Zo správy o činnosti spolku za rok 2017 vyplynulo, že aktivít bolo neúrekom. Začiatok minulého roka poznačili prezentácie kníh, najprv v rámci podujatia Zima s knihou a potom aj knihy Ondreja Miháľa Silbaš – dedina snov – budúci rok ideme domov.

Spolkárky a hostky

Členky vlani usporiadali aj dve prednášky z oblasti zdravotníctva a zúčastnili sa na početných podujatiach nielen v Kysáči, ale aj mimo. Usporiadali ďalšie vydarené výstavy a s gastro stánkom boli na mnohých akciách.

Neodmysliteľnou zložkou ich činnosti je účasť na Krajanskom dvore na Slovensku a najdôležitejším podujatím, ktoré vlani organizovali už 12. krát, je Deň kysáčskej sármy.

Zo správy pokladníčky Márie Čemanovej sa prítomní dozvedeli, že spolkárky hospodárili pozitívne. Príjmy mali vyše 351 tisícové, z čoho sa im zvýšilo o niečo viac než 123 tisíc dinárov. Vlani v spolku bolo 15 aktívnych členiek a ešte toľko podporujúcich. Ročné členské bolo 500 din.

Predstavitelia MOMS a cirkvi

Plány spolkárok na tento rok sú podobné vlaňajším i keď bolo počuť, že chcú zredukovať svoje aktivity. Keďže ich činnosť podporovali mnohí, nezabudli sa im zavďačiť za pomoc a spoluprácu.

Na záver pracovnej časti snemovania sa prihovorili i hostia: Rastislav a Elena Surovci, predseda MOMS a učiteľka v penzii, Ondrej Marčok, kysáčsky farár, Ján Marčok, richtár, a Pavel Medveď, predseda starobných penzistov.

Spomínali i ďalšie jubileá, najmä 245. výročie príchodu Slovákov do Kysáča, ale aj to, že spolkárky zviditeľňujú Kysáč nielen v našej krajine, ale aj v zahraničí. Pochválili ich usilovnú prácu, spoluprácu a pomoc pri takmer všetkých dedinských podujatiach a akciách.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs