Združenie rybárov Kulpína sumovalo vlaňajší rok

21.jan 2018

Združenie rybárov Kulpína sumovalo vlaňajší rok

Včera podvečer sa stretli členovia rybárskeho spolku Smuđ-Zubáč Kulpín v Poľovníckom dome v Kulpíne na výročnom zhromaždení. Terajší predseda združenia Samuel Vrbovský privítal hostí, predstaviteľov spolkov a združení z Kulpína a okolia.

Na začiatku S. Vrbovský vysvetlil, že prišlo k zmene predsedu spolku a to na zasadnutí Správnej rady ZŠR Smuđ polovicou decembra 2017, keď sa dovtedajší predseda Michal Koruniak z osobných dôvodov vzal funkcie. Vtedy bolo navrhnuté, aby funkciu predsedu združenia prebral Samuel Vrbovský.

 

Správu o pôsobení ZŠR Smuđ v roku 2017 podal tajomník združenia Michal Plachtinský. Venovali sa súťaženiam v rybolove vo svojom a tiež aj v iných prostrediach. Ako aj minulé roky organizovali populárnu súťaž vo varení rybacej polievky pre pracovné organizácie. Tiež aktívne účinkovali v širších podujatiach ako boli Dni Kulpína, PDvK a ďalšie. Venovali sa aj úprave dráhy na lov rýb vedľa kanála, zriaďovaniu okolia rybárskej chatky, parkoviska. Záverom správy sa spolkári poďakovali obci a Miestnemu spoločenstvu Kulpín ako aj ďalším dobrodincom, ktorí združenie podporovali aj vlani. Tajomník tiež prečítal i plán práce združenia na tento rok.

Hospodárili pozitívne

Združenie športových rybárov Kulpína v roku 2017 hospodárilo pozitívne o čom svedčila finančná správa pokladníka spolku Jána Vrbovského. Po správe o minuloročnom hospodárení predostrel aj finančný plán na rok 2018.

Predseda Komisie pre súťaženia ZŠR Smuđ Zdenko Valentík chronologicky napočítal všetky súťaže v love rýb, ktoré komisia mala na starosti. Taktiež pospomínal aj súťaže mimo Kulpína, v ktorých rybári Kulpína účinkovali a aké výsledky dosiahli. Nakoniec bol prítomným predostretý plán súťaží v tomto roku.

Správu dozornej rady mal na starosti Samuel Vrbovský a podľa nej v spolku sa vlani pracovalo dobre bez nezrovnalostí. Na výročnom zasadnutí bol schválený návrh, aby členské na rok 2018 bolo 500 din. Všetky spomenuté správy boli schválené.

Diskutovalo sa aj o potrebe do spolku zapojiť viacej pionierov a mladých, tiež o potrebe zabezpečenia rybej mlade do kanála, dennom povolení pre rybárov. Výročné stretnutie sa ukončilo chutnou rybacou polievkou pri družnom posedení.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs