Premiérovali publikáciu Padinské ľudové zvyky a obyčaje

21.jan 2018

Premiérovali publikáciu Padinské ľudové zvyky a obyčaje

Pieseň bola prítomná aj pri rôznych prácach ako sú lúpačky, páračky, priadky, mejačky…

„Zvyky a obyčaje patria k najstarším kultúrnym prejavom ľudstva. Vďaka historickej a kultúrnej pamäti pretrvávajú v nich aj niektoré pradávne obradové a svetonázorové prvky“ – zazneli slová z príhovoru Jána Kolárika, jedného z dvojice autorov publikácie Padinské ľudové zvyky a obyčaje, ktorú včera večer slávnostne vyprevadili k čitateľom.

Najnovšia publikácia, ktorú za finančnej podpory obce Kovačica vydal Miestny odbor matice slovenskej v Padine, hovorí o náboženských zvykoch a obyčajoch v Padine, o pôstnej dobe, rodinnom živote, rodinných, ľudových, svadobných a pohrebných zvykoch a obyčajoch a o zábave mládeže.

O knihe, autorov Jána Kolárika a Zuzany Papovej (1934 – 2017), sa zmienil najprv Zlatko Šimák, padinský matičiar. Posudok o publikácii podala literárna vedkyňa a kritička Dr. Zuzana Čížiková. Z etnologickej strany hovorila dipl. etnologička Zdenka Obšustová.

V rámci slávnostnej premiéry knihy usporiadali aj bohatý príležitostný program, v ktorom padinskí ochotníci za hudobnej podpory učiteľa Pavla Tomáša st. prezentovali a podali krátke úryvky z niektorých padinských zvykov a obyčají. Program moderovala Želmíra Koláriková.

Keď sa Slovák preč do sveta uberal… zaznela pieseň v prednese padinského speváka Pavla Hološa

Mladucha a hlavný družba predniesli tanec so sviečkami

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs