Životná osemdesiatka Anny Dudášovej

1.mar 2016

Životná osemdesiatka Anny Dudášovej

Jubilantka Anna Dudášová

Jubilantka Anna Dudášová

Spisovateľka Anna Dudášová sa narodila 1. marca 1936 v Debeljači.

Základnú školu skončila v Kovačici a už vtedy prejavovala väčší záujem o srbský jazyk, než o svoj materinský jazyk – slovenčinu. Čítala knihy srbských spisovateľov a knihy preložené do srbčiny. Od roku 1958 žije a pôsobí v dedinke Malo Crniće. Spisovateľstvom sa zaoberá od roku 1969, keď jej poézia bola zverejnená v knihe Srboljuba Mitića Predeli poezije stiških pesnika. Bola spoluzakladateľkou literárneho časopisu Stig, kde v rokoch 1980-2009 bola tajomníčkou a neskoršie aj šéfredaktorkou. Je autorkou básnických zbierok v srbčine Svuda me prate mravi (1969), Tragom nedostiža (1972), Čovek na uvratini (1980), spolu s D. Čizmićovou napísala básnickú zbierku Žena travka (1987), Prtina u snegu (1990), spolu s Lj. Predićovou-Joksićovou vydala zbierku básní Duga nad Stigom (1994) a iné. V slovenčine vydala román pre deti Zuzanka (1980). V srbčine okrem 30 kníh poézie, prózy a maľovaniek známe sú aj jej knihy pre deti Putovanje na planetu Zlatosan (1989) a Ljubav na prvi dodir (2007).

V rokoch 1975-1976 zo slovenčiny do srbčiny preložila zbierky básní Viery Benkovej (Saloma, Menuet), s Annou Nemogovou-Kolárovou bola spoluprekladateľkou literárnej tvorby Miroslava Demáka (Troglavi zmaj Štefan) a prekladala aj literárnu tvorbu Andreja Čipkára, Anny Svetlíkovej, Michala Babinku, Víťazoslava Hronca a iných. Nositeľkou je mnohých uznaní za svoju prácu na poli poézie a prózy. Jej literárna tvorba je preložená do taliančiny, nemčiny, španielčiny, macedónčiny, angličtiny, bieloruštiny a iných jazykov. Naposledy, v polovici februára 2016, z tlače vyšla jej najnovšia zbierka duchovných básní Svetlice. Knihu venovala matke Ane a otcovi Mišovi.

Každé stretnutie s ľuďmi, ktorí majú čo pozitívne iným odovzdať, prijíma ako obohatenie svojej spisovateľskej činnosti. Jej venovala celý svoj život. Úsmev ako povzbudenie a radu ako nezištnú pomoc vie ponúknuť svojmu najbližšiemu okoliu aj dnes.

K narodeninám jej srdečne blahoželáme!

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs