Kto vyhral voľby v našich lokálnych samosprávach?

26.apr 2016

Kto vyhral voľby v našich lokálnych samosprávach?

Po voľbách, ktoré prebiehali 24. apríla, výsledky v našich lokálnych samosprávach sú takmer identické s tými pokrajinskými a republikovými.

Záber z volieb v Kysáči (Foto: E. Šranková)

Záber z volieb v Kysáči (Foto: E. Šranková)

OBEC BÁČSKY PETROVEC: Podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnila obecná volebná komisia, v Báčskopetrovskej obci najviac mandátov v Zhromaždení Obce Báčsky Petrovec bude mať Srbská pokroková strana – 9 a Jednotné Srbsko bude mať 6 výborníkov. V nadchádzajúcom zložení lokálneho parlamentu mandáty pridelia aj Demokratickej strane – 5, Lige sociálnych demokratov – 3, zatiaľ čo skupina občanov Pre prostredie v ktorom je hodno žiť a politické strany Socialistická strana Srbska, Slovenská strana a Slováci vpred! získali po dva mandáty.

Srbská radikálna strana a Spoločne pre obec – Boris Tadić nebudú mať svojich predstaviteľov v petrovskom parlamente.

Zatiaľ nie je známa povolebná koaličná kombinatorika v Obci Báčsky Petrovec.

volby2maglic

PANČEVO: Mestská volebná komisia v Pančeve včera na úradnej webovej zverejnila konečné výsledky volieb do Zhromaždenia mesta. Verejnosti ich predstavila na úradnej webovej stránke Mesta Pančevo. V tomto banátskom meste do voličského zoznamu bolo zapísaných 112 149 občanov s hlasovacím právom, z čoho sa vo voľbách zúčastnilo 60 134 voličov, čiže 53,59 percent.

Výsledky volieb v Pančeve:

  1. Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí: 45,95 % – 39 mandátov
  2. Liga sociálnych demokratov Vojvodiny: 7,74 % – 6 mandátov
  3. Demokratická strana: 7,74 % – 7 mandátov
  4. Srbská radikálna strana získala: 7,81 % – 6 mandátov
  5. Koalícia Socialistická strana Srbska, Jednotné Srbsko, Demokratická strana Macedóncov: 7,92 % – 6 mandátov
  6. Už bolo dosť – Saša Radulović: 6,95 % – 5 mandátov
  7. Zväz vojvodinských Maďarov (ako menšinová strana): 1,2 % – 1 mandát 

 

OBEC ŠÍD:

V Šídskej obci najviac hlasov získala listina Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí, presnejšie 8 470 hlasov – 23 mandátov. Poradie ďalších listín je nasledujúce:

Je čas pre slušných ľudí (Demokratická strana, Liga sociálnych demokratov Vojvodiny, Sociálnodemokratická strana, Zelená ekologická strana – Zelení, Liberálno-demokratická strana) – 2350 hlasov 6 mandátov),

Dr. Vojislav Šešelj – Srbská radikálna strana – 2 114 hlasov (5 mandátov),

Ivica Dačić – Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko (JS) – Dragan Marković-Palma – 1 799 hlasov (5 mandátov),

–  Srbské hnutie Dveri – Demokratická strana Srbska – Sanda Rašković Ivić – Boško Obradović – 669 hlasov (bez mandátov),

Srbská národná strana – Nenad Popović – 567 hlasov (bez mandátov),

Národné hnutie Dinara-Drina-Dunav – 713 hlasov (bez mandátov).

 

Počas volieb v Starej Pazove

Počas volieb v Starej Pazove

STARÁ PAZOVA: Podľa predbežných výsledkov lokálnych volieb nové výbornícke zloženie v Zhromaždení obce Stará Pazova, ktoré  počíta 48 výborníkov, bude nasledovné:

Koalícia Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí – 29 mandátov (60 percent hlasov),

Skupina občanov Voľba pre našu obec  4 mandáty (7 percent hlasov)

Srbská radikálna strana  4 mandáty (7 percent hlasov)

Demokratická strana  3 mandáty  (5,5 percent hlasov)

Socialistická strana Srbska  3 mandáty  (5,5 percent hlasov)

Koalícia Goran Jović s Pazovským hnutím do víťazstva – Sociálnodemokratická strana (SDS) – Liberálnodemokratická partia (LDP) – Liga sociálnych demokratov Vojvodiny  3 mandáty (5,5 percent ).

Ako menšinová listina dvoch predstaviteľov v novom obecnom parlamente v Starej Pazove bude mať i Zelená strana (4,5 percent hlasov).

Volebný prah neprekročili Dveri-DSS, Zobuďme Pazovu – Miloš Crnomarković – Národné hnutie Dinara-Drina-Dunav – Ruská strana a Výber pre našu obec.

 

ZREŇANIN: Podľa predbežných výsledkov na základe 100 %  spracovaného volebného materiálu Mestská volebná komisia na webovej stránke mesta Zreňanin zverejnila nasledovné predbežné výsledky nedeľňajších lokálnych volieb:

Srbská pokroková strana dostala najviac hlasov 41,92 % a 35 mandátov v mestskom Zhromaždení. Nasleduje koalícia SPS, JS, NPS, RDS s 11,18 % hlasov a 9 mandátov, LSV dostala 9,3 % a 7 mandátov, SRS 6,05 % hlasov a 5 mandátov, listina Už bolo dosť Saša Radulović získal 5,94 % a 5 mandátov. Miesto v Mestskom Zhromaždení si ešte vybojovala aj Demokratická strana, ktorá získala 5,10 % a 4 mandáty a Zväz vojvodinských Maďarov (ako menšinová strana) s 3,29 %  hlasov získal 2 výbornícke mandáty.

Ostatných desať strán a koalícií neprekročili volebný prah.

V najväčšom banátskom meste hlasovalo 55 226, čiže 51,76 % z celkových 106 692 voličov.

 

OBEC PLANDIŠTE: Obecná volebná komisia v Plandišti na svojom zasadnutí 25. apríla stanovila konečné výsledky volieb výborníkov v Zhromaždenia obce Plandište uskutočnených 24. apríla.

V tejto obci hlasovalo 5989, čiže 63,14 % celkového počtu voličov.

Najviac hlasov dostala listina Srbskej pokrokovej strany, za ktorú hlasovalo 2 404 voličov na základe čoho dostala 12 mandátov v obecnom Zhromaždení. Skupina občanov My môžeme Zoran Vorkapić získala 1 483 hlasov a 7 mandátov. Volebný prah prekročila aj Socialistická strana Srbska, ktorá získala 482 hlasov a dva mandáty a listina Nenad Čanak LSV Zem nie je na predaj – LDP, SDS, SDPS, ktorá získala 378 hlasov a tiež dva mandáty.

Do voličského zoznamu v Hajdušici je zapísaných 952 voličov a svoje volebné právo využilo 603 čiže 63,3 % občanov. Najviac  hlasov – 231 zverili skupine občanov My môžeme Zoran Vorkapić. Srbská pokroková strana dostala 198, Socialistická strana 60, zatiaľ čo ostatné listiny dostali zanedbateľný počet hlasov.

Hlas ľudu

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs