OBEC BÁČSKY PETROVEC: Zmeny aj v tradične opozičnom prostredí

26.apr 2016

OBEC BÁČSKY PETROVEC: Zmeny aj v tradične opozičnom prostredí

Podľa predbežných údajov, ktoré sme získali od predstaviteľov volebných komisií v Obci Báčsky Petrovec najviacej hlasov na lokálnych, pokrajinských a parlamentných voľbách 24. apríla 2016 získala Srbská pokroková strana (SNS) – na republikovej úrovni 2 991 hlasov (42,08%), na pokrajinskej 2 736 hlasov (38,46%) a na lokálnej 1 767 hlasov (25,63%).

Tri volebné miesta v Petrovci boli v učebniach ZŠ Jána Čajaka

Tri volebné miesta v Petrovci boli v učebniach ZŠ Jána Čajaka

Keď ide o lokálne voľby na území Obce Báčsky Petrovec z úhrnného počtu 12 299 voličov zapísaných do volebných zoznamov svoje občianske právo si využilo 7 109 plnoletých osôb, čiže 57,8%.

Najmasovejšia odozva voličov bola v Maglići – 65,67%, potom v Kulpíne – 59,75%, v Hložanoch – 60,81% a najmenšia v samotnom Petrovci – 53,04% voličov.

Na lokáli v tejto obci súperilo 10 politických opcií. Listina Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí získala 1 767 hlasov (25,63% – bude mať 9 výborníkov), Jednotné Srbsko – Miroslav Čeman – 1 276 (18,51% – 6), Zachovajme naše dediny dnes – Demokratická strana – 964 (14,13% – 5), Liga sociálnych demokratov Vojvodiny – Nenad Čanak – 652 (9,46% – 3), Ivica Dačić – Socialistická strana Srbska – 474 (6,88% – 2), Slovenská strana Dr. Anna Boldocká-Ilićová – 467 (6,77% – 2), skupina občanov Pre prostredie v ktorom je hodno žiť – 461 (6,69% – 2), Slováci vpred! – 424 (6,15% – 2). Podľa výsledkov volieb do obecného parlamentu sa nedostali koalícia Spolu pre obec – Boris Tadić (211 hlasov) a Dr. Vojislav Šešelj – Srbská radikálna strana (187 hlasov).

V Petrovci voliči na lokálnych voľbách najviac okrúžkovali pokokárov – nad 22%, čemanovcov – takmer 15% a ligistov – 14,5%, v Hložanoch polovicu hlasov odniesli demokrati, SNS – 17,6% a LSV– 10,1%, kým v Kulpíne 45,1% získalo JS, 26% SNS a 7,2% LSV. V Maglići 37,8% získali pokrokári, 21,2% socialisti a takmer 14% hlasov skupina občanov Pre prostredie, v ktorom je hodne žiť.

Na pokrajinských voľbách v Obci Báčsky Petrovec po Srbskej pokrokovej strane, ktorej občania dali najviac hlasov (2 736 – 38,46%), nasledujú LSV (1 146 – 16,11%), DS (909 – 12,77%), SPS (657 – 9,23%) a nad hranicou 5 % je aj listina koalície LDP a Borisa Tadića (449 – 6,31%). Tesne pod tou hranicou je listina hnutia Už bolo dosť! Saša Radulović (345 – 4,85%), kým ostatné listiny z úhrnného počtu 15 získali zanedbateľný počet hlasov.

Výsledky na parlamentných voľbách v Obci Báčsky Petrovec sa nie veľmi líšia od uvedených pre nižšie úrovne moci: SNS (2 991 hlasov – 42,08%), LDP-LSV-SDS (1 224 – 15,81%), DS (901 – 12,68%), SPS-JS (685 – 9,64%), DJB Saša Radulović (443 – 6,23%), kým ostatných 15 listín ani podľa výsledkov volieb v tejto obci by neprešli volebný prah v republikovom parlamente.

Podľa slov predsedu volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec Dušana Govorčina a koordinátora pracovného telesa Republikovej volebnej komisie pre Obec Báčsky Petrovec Boška Bogunovića voľby v tomto prostredí prebiehali v súlade so zákonom a okrem menších nedopatrení nezaznamenali nejaké závažnejšie porušenie pravidiel volieb.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs