SLOVENSKO: Nové výzvy a inšpirácie pre samosprávne združenia na konferencii ZMOS

28.apr 2016

SLOVENSKO: Nové výzvy a inšpirácie pre samosprávne združenia na konferencii ZMOS

Alena Šranková hovorila o programe Verejné financie pre rozvoj na ZMOS konferencii

Alena Šranková hovorila o programe Verejné financie pre rozvoj na ZMOS konferencii

V prvej polovici apríla sa v Bratislave stretli zástupcovia združení miestnych samospráv z krajín Vyšehradskej skupiny a Východného partnerstva EÚ na konferencii s veľavravným názvom: „Nové výzvy pre miestne samosprávy – úloha strešných organizácií v rozvojovej spolupráci“, aby informovali o svojich aktivitách a navzájom sa od seba učili, inšpirovali. Napríklad v oblasti verejného financovania.

Konferenciu zorganizovalo slovenské Združenie miest a obcí SR (ZMOS). Účastníci konferencie diskutovali o výzvach, ako je životné prostredie, spolupráca medzi obcami, budovanie kapacít združení, miestne verejné financie, mestské a územné plánovanie, dobrá správa vecí verejných a účasť občanov pri tvorbe a uplatňovaní politík.

Na konferencii vystúpil aj Viorel Fiurdui z moldavského združenia CALM

Na konferencii vystúpil aj Viorel Furdui z moldavského združenia CALM

Osem združení z Vyšehradskej skupiny (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko) a tri združenia z krajín Východného partnerstva (Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) tu predstavilo svoju činnosť a národné výzvy, ktorým čelia. Zástupcovia združení z Moldavska (CALM), Georgia (NALAG) a na Ukrajine (AUC) zdôraznili decentralizovanú spoluprácu ako unikátny spôsob na dosiahnutie vzájomného sa učenia a vzájomne prospešných výsledkov. Počas konferencie bolo tiež podpísané memorandum o spolupráci, v ktorom sa zapojené združenia samospráv zaviazali vstupovať do spoločných projektov, zdieľať medzi sebou informácie, vedomosti a skúsenosti.

Účastníci ZMOS konferencie v Bratislave

Účastníci ZMOS konferencie v Bratislave

Na konferencii bol predstavený aj program Verejné financie pre rozvoj (VFR), ktorého donorom je Ministerstvo financií SR a implementujúcou organizáciou: UNDP (Rozvojový program OSN). Programová manažérka Alena Šranková predstavila prítomným súčasné aktivity VFR – spôsoby odovzdávania a zdieľania tranzičných skúseností a znalostí zo Slovenska v partnerských krajinách.

Zaujímavý je v rámci tohto program projekt v Moldavsku, ktorý sa zameriava na posilnenie kapacít moldavských miestnych samospráv v oblasti verejných financií. Ide o zdieľanie skúseností medzi slovenským združením ZMOS a moldavským samosprávnym združením CALM – prostredníctvom on–the–job tréningov. Od takto posilneného CALMu sa očakáva, že potom prispeje k šíreniu znalostí na úrovni miestnych orgánov v rámci Moldavska a bude presadzovať politiky a pro-reformé iniciatívy v oblasti verejného financovania.

Božena M. Baluchová

Foto: Roman Staník, ZMOS

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs