V Selenči 2 790 voličov

21.apr 2016

V Selenči 2 790 voličov

Budova Obecného zhromaždenia v Báči

Budova Obecného zhromaždenia v Báči

Na súhrnnej listine pre lokálne voľby 25 výborníkov do Zhromaždenia obce Báč je deväť politických strán, koalícií a skupín občanov. Predseda obecnej volebnej komisie v Báči Dragan Predojević nám potvrdil, že tú listinu schválili 13. apríla 2016, čiže potom ako Správny súd odmietol odvolanie jedného voliča, ktorý poukazoval na údajné nedopatrenia k listine pod názvom Mirko Pušara a občania Báča proti okrádačom.

To znamená, že na hlasovacích lístkoch bielej farby pre lokálne voľby v Báčskej obci vytlačených v troch úradných rečiach v tejto obci − srbčine, slovenčine a maďarčine − sú politické strany, koalície a skupiny občanov zoradené týmto poradím: 1. Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí, Strana zjednotených penzistov (PUPS), Sociálnodemokratická strana Srbska (SDPS) a Slováci vpred!, 2. Hnutie socialistov (PS) – Aleksandar Vulin, 3. Liga sociálnych demokratov Vojvodiny (LSV) – Nenad Čanak, 4. Dr. Vojislav Šešelj – Srbská radikálna strana (SRS), 5. Koalícia Ivica Dačić – Socialistická strana Srbska (SPS) a Jednotné Srbsko (JS) – Dragan Marković-Palma, 6. Koalícia – Zo slov ku skutkom – Demokratická strana (DS), Liberálnodemokratická strana (LDP) a Demokratický zväz Chorvátov Vojvodiny (DSHV) – Mr. Tomislav Bogunović, 7. Demokratická strana Srbska (DSS) – Dveri, patriotický blok pre lepšiu Obec Báč, 8. Zväz vojvodinských Maďarov (SVM) – István Pásztor, 9. Skupina občanov Mirko Pušara a občania Báča proti okrádačom.

Dragan Predojević, predseda obecnej volebnej komisie v Báči

Dragan Predojević, predseda obecnej volebnej komisie v Báči

Sedem listín majú na zozname maximálny počet kandidátov na výborníkov – 25, iba Demokratická strana Srbska a Dveri navrhli sedemnásť a Zväz vojvodinských Maďarov dvanásť kandidátov. To znamená, že sa úhrnne 204 osôb vo voľbách v najbližšiu nedeľu bude uchádzať o 25 miest vo výborníckych laviciach v Zhromaždení obce Báč.

Do voličského zoznamu v Báčskej obci je zapísaných úhrnne 13 214 oprávnených voličov. Najviac je v Báči – 5 027, kde bude 9 volebných miest, nasleduje Selenča – 2 790 (5), potom Vajska – 2453 (6), Plavna – 1 015 (2), Bačko Novo Selo – 994 (2) a najmenej je v dedine Bođani – 945 (2).

KANALIZÁCIA JE PRIORITA

Zdenko Kolár, kandidát na listine Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny – Nenad Čanak

Zdenko Kolár, kandidát na listine Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny – Nenad Čanak

Prvý na listine číslo 3 – Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny – Nenad Čanak, Selenčan Zdenko Kolár, predseda OV LSV v Báči a zástupca predsedu Obce Báč sa pred voľbami zmienil takto:

„Podobne, ako v uplynulých štyroch rokoch budem sa zasadzovať za nové investície v Selenči. Predovšetkým budeme pokračovať vo výstavbe kanalizačnej siete, ktorej prvú fázu máme za sebou. S druhou fázou budeme pokračovať na leto. Prostriedky sme zabezpečili z obecného rozpočtu a ďalších 20 miliónov očakávame na základe súbehov, na ktoré sme sa prihlásili, predovšetkým v Pokrajinskom sekretariáte pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo. Plánujeme tiež vykonať rekonštrukciu čerpacej stanice dedinského vodovodu v Selenči, aby sme tak získali kvalitnejšiu vodu na pitie. Pritom budeme oprávať cesty, chodníky v dedine a poľné cesty, tiež upravovať kanály, aby sme si v našej dedine vytvorili podmienky pre dobrý, kvalitný a pekný život,“ povedal Kolár.

„Myslím si, že LSV má reálny cieľ, a to je 18 % hlasov v Selenči, čo by nám prinieslo 5-6 výborníkov v Zhromaždení obce Báč. Pred dvoma rokmi v republikových voľbách sme v koalícii s Demokratickou stranou získali 13 % hlasov nuž mienim, že tých 5 % viacej je reálne očakávanie. Vidíme, že si ľudia začínajú byť vedomí toho, kým peniaze, ktoré spoločne dávame do rozpočtu nezostanú aj vo Vojvodine, zatiaľ ani nové investície nemôžeme očakávať.“

Okrem Zdenka Kolára na listine LSV pre lokálne voľby sú aj ďalší jedenásti kandidáti zo Selenče: Antónia Čapeľová, Jozef Provodovský, Michal Poliak, Fero Trusina, Juraj Javorník, Tatiana Javorníková, Jozef Blažek, Silvia Naďová, Jaroslav Kutenič, Anna Ďurčianská a Alen Tomšík.

VYKONALI SME OBRAT

Dragan Stašević, kandidát Srbskej pokrokovej strany

Dragan Stašević, kandidát Srbskej pokrokovej strany

Listinu Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí vedie aktuálny predseda Obce Báč Dragan Stašević:

„Za dva roky, koľko sme pri moci v Obci Báč, vykonali sme obrat, konsolidovali rozpočet, podnietili mnohé veci a to je trasa, ktorou chceme kráčať aj v nadchádzajúcich štyroch rokoch. Prejavili sme starostlivosť predovšetkým o sociálne kategórie našej spoločnosti, penzistov a existenčne ohrozené osoby, ale aj mladú generáciu. Pripomeniem, že štipendiá, ktoré predtým meškali tri mesiace, teraz vyplácame načas. Podarilo sa nám 17. marca t. r. položiť základy viacúčelovej výrobnej haly, ktorú mienime vystavať z vlastných prostriedkov a za finančnej podpory republikového ministerstva pre hospodárstvo. Úplne vystavanú a vybavenú halu dáme bezplatne najkorektnejšiemu investorovi, ktorý ponúkne najväčší počet pracovných miest. V tomto krátkom čase sa nám podarilo ohradiť viaceré budovy škôl a predškolských ustanovizní prostriedkami z rozpočtu, bez nového zadlžovania. Kúpili sme autobusy na prepravu žiakov do Báčskej Palanky a Odžakov, čo prinieslo značné úspory nielen v obecnom rozpočte, ale je veľká pomoc aj pre rodiny stredoškolákov. Vystavali sme vyše 12 kilometrov ciest v chotároch, upravili kanálovú sieť, ktorá bola zanedbávaná viac ako dvadsať rokov. Podnecujeme poľnohospodárstvo a v tom smere budeme pôsobiť aj ďalej. Cieľom nám je pomôcť a stimulovať roľníkov, ktorí vlastnia menšie plochy, lebo si to zaslúžili a chceme, aby zostali na dedinách. Mám nádej, že s novou pokrajinskou vládou budeme mať omnoho lepšiu komunikáciu a možnosť podporovať všetky tie aktivity, o ktoré sme dosiaľ boli ukrátení.“

Juraj Pucovský

J. PUCOVSKÝ
J. PUCOVSKÝ

JURAJ PUCOVSKÝ (1955) V redakcii Hlasu ľudu nepretržite pracuje od roku 1980. Najprv ako spolupracovník krátko pracoval v rubrike Z našich osád, potom bol angažovaný vo vnútropolitickej rubrike a v súčasnosti je redaktor športovej rubriky. Kontakt: pucovsky@hl.rs