Kultúra rozličností v ÚKVS

21.apr 2016

Kultúra rozličností v ÚKVS

Vedúce projektu (zľava): Ljuljana Stoja Rudić a Jelena Bjelica

Vedúce projektu (zľava): Ljiljana Stoja Rudić a Jelena Bjelica

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov dnes otvorili jedinečnú výstavu obrazov – slovenských ornamentov, ktorá bude nainštalovaná do polovice nasledujúceho mesiaca.

Riaditeľka ústavu Anna Chrťanová-Leskovac poznamenala, že ide o výsledok projektu Kultúra rozličností, ktorý malo na starosti Stredisko pre nový dizajn v Novom Sade a ktorý mal za cieľ zachovať tradičný ornament od zabudnutia a poukázať na jeho implementáciu v súčasnom maliarstve.

Spoločný obraz 13 účastníkov

Spoločný obraz 13 účastníkov

Jelena Bjelica, akademická grafička a maliarka, ktorá priamo participovala na projekte, nielen v písaní, ale aj na dielňach nám ozrejmila, že v rámci projektu zrealizovali dve prednášky a 5-dňovú výtvarnú dielňu, ktorá bola v marci v Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci.

Tradičná párta podaná kombinovanou technikou

Tradičná párta podaná kombinovanou technikou

„Záujem o tento projekt prejavili rozličné vekové skupiny, od základoškolákov po dospelé osoby, čo skutočne pozitívne ovplyvnilo celkový priebeh projektu. Každý z nich priniesol určité látky, noviny, fotografie, samozrejme, čím staršie, teda niečo čo prezentuje ornament a spolu sa nám podarilo zhotoviť tieto umelecké diela a tým spôsobom zachovať tradíciu,“ povedala Bjelica.

Projekt finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, a logistickou podporou boli ÚKVS, Gymnázium Jána Kollára v Petrovci a reštaurácia Aróma.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs