Oslava knihy a knižnice

22.apr 2016

Oslava knihy a knižnice

DSC_2970_resizeKnižnica Štefana Homolu si vlani pripomenula 170. výročie založenia prvej verejnej knižnice v Petrovci.

Pri tej príležitosti a pri 200. výročí narodenia Ľudovíta Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, vedenie petrovskej knižnice vypísalo literárnu a výtvarnú súťaž pre deti materských škôl a žiakov základných škôl.

Súťaž vyhlásili na viacero tém, aby si deti zvolili tú, ktorá ich najviac baví: Kniha je zázrak!, Kniha náš priateľ, Moja obľúbená kniha, Čo pre mňa znamenajú knihy?, Čo sa skrýva za dverami knižnice?, Prečo rád/rada chodím do knižnice?

Po čase na vypísanú a zverejnenú výzvu práce začali pribúdať a nakoniec ich bolo zo 200.

DSC_2934_resizePráce zaslali žiaci alebo v ich mene i pedagógovia z predškolskej ustanovizne Včielka z Petrovca a Kulpína a škôlky z Pivnice, ale i zo základných škôl z Petrovca, Kulpína, Kysáča, Kovačice a Pivnice, ako i z troch základných škôl zo Slovenskej republiky.

Literárne a výtvarné práce vyhodnotili spisovateľka Viera Benková, učiteľky výtvarnej výchovy Irena Lomenová a Daniela Triaškova a riaditeľka petrovskej knižnice Jarmila Stojimirovićová.

Včera predvečerom sa konalo i slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejším žiakom.

Svojráznu bábkohru na úvod podujatia predviedla Monika Necpálová, ktorá neskoršie i prezradila kto sú laureáti cien.

Prvú cenu pre svoju literárnu prácu získal Alexander Šproch (Petrovec), druhú cenu Valentína Imreková (Pivnica) a tretiu cenu Igor Čížik (Kovačica).

V literárnej tvorbe čestné uznanie odovzdali aj Andrei Grňovej (Kysáč), Une Žilićovej, Emanuele-Eme Gierovej, Pavlovi Bohušovi (Petrovec) a Andrei Miháľovej (Kysáč). Cenu riaditeľky KŠH získala Lana Žilićová (Petrovec).

DSC_2982_resizeKeď ide o výtvarné práce laureátkou súťaže sa stala Monika Papová (Pivnica), druhú cenu získala Daniela Marčoková (Kysáč) a tretiu cenu Peter Benka (Kulpín).

Okrem toho, udelili aj ďalšie špecializované ceny: za najlepšiu tímovú prácu (žiaci 6-2 z Pivnice), za originalitu Anita Grňová (Pivnica), za najlepšiu kresbu Nataša a Daniela Králikové (Kulpín), za poetickosť výrazu Maja Vargová (Kysáč), za duchaplnosť Kristián Baďura (Pivnica), za úprimnosť výtvarného výrazu Lea Šimová (Petrovec) a Teodora Stankovová (Pivnica), za kolorit Marína Černáková (Petrovec), za fantáziu Viliam Spevák a Karolína Šimová (Petrovec). Cena riaditeľky KŠH za výtvarnú prácu sa dostala do rúk Anny Čobrdovej (Pivnica).

Po prebratí cien viacerí odmenení žiaci prečítali svoje literárne práce.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs