60. Literárne snemovanie v Petrovci

23.apr 2016

60. Literárne snemovanie v Petrovci

Autorské výtlačky Jánovi Labáthovi od Miroslava Bielika

Autorské výtlačky Jánovi Labáthovi od Miroslava Bielika

V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci dnes prebiehalo jubilejné 60. Literárne snemovanie. Účastníci a milovníci kníh, práve v Svetový deň knihy, za necelých 5 hodín absolvovali tak jeho slávnostnú, ako aj pracovnú časť.

Úvodom sa po uvítacích slovách Zdenky Valentovej-Belićovej, šéfredaktorky časopisu pre literatúru a kultúru Nový život, auditóriu prihovorili Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Anna Medveďová, riaditeľka hostiteľského gymnázia, Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, Radomir Andrić, predseda Spolku spisovateľov Srbska, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a Dragan Stanić, predseda Matice srbskej.

Po motivujúcich slovách k jubileu snemovania a k životným jubileám troch kultúrnych a literárnych pracovníkov vzácny hosť zo Slovenska Miroslav Bielik šéfredaktorke Z. Valentovej-Belićovej odovzdal plaketu za prínos časopisu Nový život k utužovaniu vzťahov so Slovenskom a jubilujúcemu spisovateľovi Jánovi Labáthovi autorské výtlačky jeho knihy Diaľky a iné vydanej na Slovensku a uznanie za životné dielo.

Cenu Nového života Michalovi Babiakovi (zľava) odovzdal Vladimír Valentík

Cenu Nového života Michalovi Babiakovi (zľava) odovzdal Vladimír Valentík

Nasledovala správa komisie a zdôvodnenie Ceny Nového života za rok 2015. Prečítala ju predsedníčka komisie Jasna Uhláriková (v komisii boli i Anna Vršková a Miroslav Demák) a následne ju Michalovi Babiakovi, za dve eseje uverejnené vlani v tomto časopise, odovzdal Vladimír Valentík, riaditeľ SVC. Laureát sa poďakoval príležitostným prejavom, následne sa slovami vďaky prítomným prihovoril i spisovateľ Ján Labáth. Túto slávnostnú časť obohatili hudobnými inštrumentálnymi číslami otec a syn Jurajovia Súdiovci.

Jubilejné literárne snemovanie sa nieslo v znamení témy Naše literárne snemovania, ale i v znamení gratulačných príspevkov k životným jubileám spisovateľov, pedagógov, literárnych vedcov, prekladateľov: Jána Labátha (90), Jozefa Valihoru (70) a Zoroslava Speváka (60). K týmto štyrom témam bolo pripravených až 17 príspevkov, ktoré budú zverejnené v Novom živote, a v druhej časti snemovania odznelo 12. Eseje, básne, literárno-kritické i spomienkové texty  pripravili: Miroslav Bielik, Martin Prebudila, Dr. Zuzana Čížiková, Viera Benková, Etela Farkašová, prof. Dr. Jarmila Hodoličová, prof. Dr. Anna Makišová, prof. Dr. Zoroslav Spevák, Ján Salčák, prof. PhDr. Marta Součková, PhD, Dr. Adam Svetlík, Dr. Marína Šimáková-Speváková, Monika Necpálová, Zdenka Valentová-Belićová, prof. Dr. Miroslav Dudok a doc. Mgr. Michal Babiak, Mr. K dnešným narodeninám nevystalo ani blahoželanie spisovateľke Viere Benkovej.

v druhej časti snemovania odzneli pripravené príspevky a diskusia

V druhej časti snemovania odzneli pripravené príspevky a diskusia

Aj toto snemovanie umožnilo prítomným i priestor na diskusiu, kde znovu odzneli návrhy, aby podujatie nemalo len manifestačný ráz, ale že ho treba koncipovať tak, aby sa riešili aj konkrétne veci. Napríklad osobitnou dielňou sa venovať mladým potenciálnym autorom, posvietiť si napríklad na neblahé záležitosti, ako je toho času postavenie SVC.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs