Zachovali si korene

23.apr 2016

Zachovali si korene

Za prítomnosti hojného počtu matičiarov včera večer v Bielom Blate uskutočnili výročné zasadnutie tamojšieho Miestneho odboru matice slovenskej a potom si v slávnostnej časti zasadnutia pripomenuli úctyhodné jubileum – 25. výročie obnovenia činnosti.

Jarmila Hromčíková - predsedníčka MOMS Biele Blato celých 7 rokov (prvá zľava)

Jarmila Hromčíková – predsedníčka MOMS Biele Blato celých 7 rokov (prvá zľava)

Svojou prítomnosťou ich v tejto slávnostnej chvíli poctili konzulka veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Oľga Beňová, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, podpredseda MSS pre Banát Pavel Baláž, predseda Výboru pre kultúru NRSNM Ján Slávik, delegácie MOMS-ov z Padiny, Kovačice, Hajdušice a Zreňanina, ako aj predstavitelia miestnej správy, spoločenského, kultúrneho a cirkevného života osady.

Hostí a domácich najprv pozdravila predsedníčka MOMS Jarmila Hromčíková a v pokračovaní v pracovnej časti zasadnutia podala správu o činnosti za rok 2015, ktorá sa tak ako sme si už zvykli vyznačovala početnými aktivitami.

V slávnostnej časti si krátkym referátom, ktorý zostavil tajomník MOMS Adam Jonáš a prečítala ho učiteľka Miluška Sabová, pripomenuli 25 rokov bohatej činnosti bieloblatských matičiarov na národa roli dedičnej. V referáte sa o. i. uvádza, že po obnovení činnosti MSS v auguste roku 1990 sa rozprúdila činnosť na obnovení činnosti jednotlivých MOMS-ov. Nemalou zásluhou Jána Haníka, podpredsedu MSJ pre Banát, už v januári roku 1991 aj v Bielom Blate založili iniciatívny výbor, a 21. apríla sa uskutočnilo zakladajúce Zhromaždenie.

Zaspievala aj dievčenská spevácka skupina

Zaspievala aj dievčenská spevácka skupina

Prvým predsedom sa stal Daniel Valent. Nasledovali Katarína Dolinajová, Jarmila Hromčíková, Michal Hromčík, Pavel Vrška, Ján Haník a od roku 2009 do dnes znovu Jarmila Hromčíková. Vyhlášku o začlenení do MOMS vo chvíli zakladania podpísalo 184 členov, z čoho v MOMS dodnes zostalo 97 a na zozname členov MOMS v roku 2015 bolo 292 členov. Pedantný dlhoročný tajomník MOMS Adam Jonáš vypočítal, že počas štvrťstoročia cez bieloblatský MOMS prešlo 472 členov.

Bieloblatskí matičiari vo víre slovenských ľudových tancov

Bieloblatskí matičiari vo víre slovenských ľudových tancov

Okolo MOMS sa odohráva celý kultúrny život bieloblatských Slovákov a tým matičiari významne prispeli, aby si Slováci tuná zachovali svoju materinskú reč. Svojimi aktivitami sa pričinili aj to, aby nevyschli ich korene a zachovali si miesto, ktoré im patrí v multikulturnej a multinacionálnej Vojvodine.

Najzaslúžilejším Bieloblatčanom a cezpoľným, ktorí sa pričinili o to aby bieloblatský MOMS patril medzi aktívnejšie v Srbsku, udelili ďakovné diplomy.

Nasledoval bohatý poldruha hodinový kultúrno-umelecký program v podaní matičiarov, ako aj žiakov základnej školy Bratstva a jednoty, ktorý nasvedčuje o tom, že sa bieloblatskí matičiari nemusia obávať o svoju budúcnosť.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs