Lokálne voľby 2016 naživo

24.apr 2016

Lokálne voľby 2016 naživo

21:50

SELENČA: V Selenči sa hlasovalo na 5 volebných miestach. Na volebnom mieste č. 22 (v tzv. sobášnej sieni) zo zapisaných 514 voličov hlasovalo 257 občanov. Toto volebné miesto navštívili aj predstavitelia CESID-u. V Miestnej kancelárii (volebné miesto č. 25) z 620 voličov hlasovalo 257.  Dve miesta boli aj v základnej škole, kde nášmu novinárovi bolo zakázané fotografovať.

20:56

OBEC BÁČSKY PETROVEC: Do 20.00, kedy sa uzavrelo 11 volebných miest v Obci Báčsky Petrovec podľa údajov získaných od zástupcu tajomníka obecnej volebnej komisie Vladislava Tárnociho právo voliť využilo 7 111 oprávnených voličov, čiže 58 %. Teda, ide o celých desať percent vyššiu účasť voličov vzhľadom na posledné parlamentné voľby roku 2014, keď percento účasti voličov v tejto obci bolo 48 %.

Podľa získaných údajov na volebných miestach 10 a 11 v Maglići hlasovalo 1 472 (65,6 %) voličov, na volebných miestach 8 a 9 v Kulpíne 1 464 voličov (60,2 %), na volebných miestach 6 a 7 v Hložanoch 1073 (60, 15 %), kým na volebných miestach 1 až 5 v Báčskom Petrovci dokopy svoje volebné právo využilo 3 102 voličov zapísaných do volebného zoznamu (53,17 %).

20:53

KULPÍN: V Kulpíne z 2434 zapísaných voličov vo voľbách sa zúčastnilo 1408, čo činí takmer 58 percent.

Voľby v Kysáči (Foto: E. Šranková)

Voľby v Kysáči (Foto: E. Šranková)

20:26

NOVÝ SAD: Do 19.00 v Novom Sade hlasovalo 51,30 % voličov. Počas dňa sa na území mesta vyskytli určité incidenty – pokus o kúpu hlasov až po zatknutie členov Národného hnutia Dinara-Drina-Dunav.

20:12

SILBAŠ: V Silbaši do 19.00 hlasovalo 1 193 občanov, čo je 58,5 %.

PIVNICA: V Pivnici hlasovalo 1 382 – 49,5 %.

20:00

Volebné miestnosti sú zatvorené.

KYSÁČ: Do 19.00 hodiny v Kysáči hlasovalo 54,67 % voličov.

Na hlasovacom mieste v Hasičskom dome zo zapísaných 1 066 voličov hlasovalo 601, čiže 52,88 %. V KC Kysáč zo zapísaných 1 093 hlasovalo 646 voličov, – 59,10 %. V ZŠ na hlasovacom mieste 97 zo zapísaných 1014 hlasovalo 579 voličov, čiže 57,10 % a na hlasovacom mieste 98 zo zapísaných 1 274 hlasovalo 632 voličov – 49,60 %.

19:45

KYSÁČ: Do 19.00 hodiny v Kysáči hlasovalo 54,67 % voličov.

Na hlasovacom mieste v Hasičskom dome zo zapísaných 1 066 voličov hlasovalo 601, čiže 52,88 %. V KC Kysáč zo zapísaných 1 093 hlasovalo 646 voličov, – 59,10 %. V ZŠ na hlasovacom mieste 97 zo zapísaných 1014 hlasovalo 579 voličov, čiže 57,10 % a na hlasovacom mieste 98 zo zapísaných 1 274 hlasovalo 632 voličov – 49,60 %.

19:40

NOVÝ SAD: Podľa údajov Mestskej volebnej komisie do 19.00 v Novom Sade hlasovalo 51,3 % oprávnených voličov.

19:20

ZREŇANIN, ARADÁČ, BIELE BLATO:Zreňanine do 17.00  hlasovalo 45 % voličov. V Bielom Blate hlasovalo 530, a v Aradáči 1 087 voličov. Voľby prebiehajú nehatene, avšak neúradne sa dozvedáme, že polícia zatkla jednu osobu pre podozrenie z pokusu o  kúpu hlasov.

PANČEVO: Z mestskej volebnej komisie Pančevo sme dostali správu, že v tomto meste sa volieb zúčastnilo 44,4 % z celkových 112.181 voličov.

19:12

ŠÍD: Voľby v Obci Šíd prebiehaju bez problémov počas celého volebného dňa. Aj percento voličov, ktorí sa zúčastnili vo voľbách je uspokojujúci, lebo podľa údajov z volebného štábu Srbskej pokrokovej strany do 18.00 z 30 874 zapísaných voličov hlasovalo viac ako 50%, čo znamená viac ako 15 000 voličov.

Najvyššie percento voličov sa zúčastnilo vo voľbách vo Višnjićeve – o 18.00 až  58%.

19:07

KULPÍN: Na volebnom mieste č. 8 v Kulpíne z 1245 voličov hlasovalo 687 čiže 55,18 percent a na volebnom mieste č. 9 z 1189 voličov hlasovalo tiež 687 alebo 57,78 percent voličov.

19:05

STARÁ PAZOVA: Do 18.00 na území Staropazovskej obce volieb sa zúčastnilo zhruba 48 % voličov. Staropazovčania hlasujú na volebných miestach v tamojších základných školách Janka Čmelíka a Boška Palkovljevića Pinkiho, tiež v stredoškolskom stredisku a svoje občianske právo zatiaľ využilo okolo 44 % oprávnených voličov. Aj naďalej najväčšia odozva je v Novej Pazove – 53 %.

18:55

PLANDIŠTE: Do 18.00 v Obci Pladište hlasovalo 54, 71 % voličov. V Hajdušici hlasovalo 53,15 % oprávnených voličov.

18:42

V Petrovci na volebnom mieste číslo 5 (Foto: J. Čiep)

V Petrovci na volebnom mieste číslo 5 (Foto: J. Čiep)

OBEC BÁČSKY PETROVEC: V Obci Báčsky Petrovec do 18.00 vo voľbách sa zúčastnila takmer polovica voličov, presnejšie 49 %.

Podľa získaných údajov do 18.00 najviac hlasovalo Maglićanov – 1 330 (59, 18 %) ,v Kulpíne sa na volebné miesta dostavilo 1 280 voličov (52, 63 %), v Hložanoch 898 (49, 98 %), kým v Petrovci na piatich volebných miestach dokopy volilo 2 553 voličov zapísaných do volebného zoznamu (43, 76 %).

Podľa slov predstaviteľov volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec na voľby prebiehajú v súlade so zákonom, podľa pravidiel a nezaznamenali nejaké závažnejšie porušenie priebehu volieb v tejto obci.

18:19

V Kulpíne o pol šiestej podvečer (Foto: A. Francistyová)

V Kulpíne o pol šiestej podvečer (Foto: A. Francistyová)

KULPÍN: Na troch volebných miestach v Kulpíne pred pol šiestou podvečer hlasovala takmer polovica zapísaných voličov. Na zozname komisie, ktorá má na starosti voľby členov Rady Miestneho spoločenstva, bolo z úhrnne 2 434 voličov, zapísaných, že si občiansku úlohu splnilo, 1 100.

Na volebnom mieste číslo 8 z 1 245 voličov prišlo hlasovať 557, na volebnom mieste číslo 9 zo zapísaných 1 189 úlohu si už splnilo 584.

17:35

slovenskastranaBÁČSKY PETROVEC: Vo volebnom procese aj na úrovni Obce Báčsky Petrovec dochádza k menším alebo väčším neregulárnostiam, ktoré spôsobujú niektoré politické strany, zúčastňujúce sa vo volebných pretekoch.

Napríklad Slovenská strana na svojej FB stránke vyzýva občanov, aby sa zúčastnili na voľbách, ale ponúka aj “odvoz” na volebné miesto, čo však nie je v súlade s platnými zákonmi.

17:20

Voľby v Kovačici a pozorovatelia z Veľvyslanectva SR v Belehrade (Foto: A. Chalupová)

Voľby v Kovačici a pozorovatelia z Veľvyslanectva SR v Belehrade (Foto: A. Chalupová)

OBEC KOVAČICA: V Kovačickej obci je schválených 7 volebných listín a do voličského zoznamu je zapísaných 22 310 voličov, čo je o 287 menej ako v roku 2012.

V  Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici je otvorených päť volebných miest. Z celkového počtu 5 642 voličov z Kovačice svoje hlasovacie právo do 14.30 využilo 1 564 obyvateľov, kým v Padine na štyroch volebných miestach z celkového počtu voličov 4 932 hlasovalo 879 občanov.

Volebné miesta v Kovačici navštívili aj mnohí pozorovatelia, medzi ktorými boli aj predstavitelia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Jozef Sabo, radca a Peter Susko, zástupca veľvyslankyne.

16:50

STARÁ PAZOVA: Do 15.00 na území Staropazovskej obce volieb sa zúčastnilo zhruba 33 % voličov. V samotnej Starej Pazove ohlas je trochu menší a k volebným urnám zatiaľ prišlo okolo 29 % oprávnených voličov. Na území tejto sriemskej obce pre 48 výborníkov do Zhromaždenia Obce Stará Pazova je úhrne 315 kandidátov z desiatich listín.

16:40

KYSÁČ: Do 15.00 hodiny v Kysáči hlasovalo 31 až 37 percent voličov.

Na hlasovacom mieste v Hasičskom dome zo zapísaných 1 066 voličov hlasovalo 340, čiže 31 %. V KC Kysáč zo zapísaných 1 093 hlasovalo 362 voličov, čo je 33 %. V na hlasovacom mieste 97 zo zapísaných 1014 hlasovalo 377 voličov, čiže 37 % a na hlasovacom mieste 98 zo zapísaných 1 274 hlasovalo 423 voličov, čo je 33 %.

Na hlasovacích miestach nie sú problémy, ale ako hovoria v miestnej organizácii DS sú podozrenia, že sa hlasy kupujú v automobiloch neďaleko volebných miest. DS dokonca prihlásila polícii NN osoby ohľadom tejto záležitosti v Kysáči.

16:15

Maglićania volia (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Maglićania volia (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

MAGLIĆ: Podľa slov Branislava Davidovića, predsedu VK v Maglići, ktorá má svoju volebnú miestnosť v ZŠ Žarka Zrenjanina, na voličskom zozname je zapísaných 1018 oprávnených voličov, a do teraz sa vo voľbách zúčastnilo 500 voličov.

16:00

ALIBUNÁR: Vojvodinské výskumno-analitické centrum (VOICE) na svojom portáli uvádza, že Pokrajinský výbor Demokratickej strany vyhlásil, že v Alibunári aktivisti určitej strany delia voličom balíky a kandidáti na výborníkov sú prítomní na volebných miestach, čo je najprísnejšie zakázané.

15:49

Voľby v Kulpíne (Foto: A. Francistyová)

Voľby v Kulpíne (Foto: A. Francistyová)

KULPÍN: V Kulpíne sú dnes otvorené dve volebné miesta a to v učebniach ZŠ Jána Amosa Komenského. Na volebnom mieste číslo 8 majú zapísaných 1 245 voličov, z čoho do 14.30 hlasovalo 350 Kulpínčanov. Podľa slov Vlada Zavaroša, zástupcu predsedu volebného výboru, hlasovanie plynie bez žiadnych problémov, s ohlasom voličov sú spokojní a prvý dnes ráno o 7. hodine hlasoval Vlasto Krnáč.

Na volebnom mieste číslo 9 zástupca predsedu volebného výboru Zlatko Harminc popoludní dával pokyny členom volebného výboru, ktorí odchádzali do terénu k voličom, ktorí nemôžu prísť do školy a chcú si splniť svoju občiansku povinnosť. Na tomto volebnom mieste z 1 189 voličov do 14.30 prišlo hlasovať 379 občanov a prvá bola Silvana Bastahová.

V Kulpíne prebiehajú aj voľby členov Rady Miestneho spoločenstva. Toto hlasovanie prebieha vo vstupnej hale základnej školy. Tu bol prvým voličom Slavko Nikolić a z úhrnného počtu voličov 2 434 do pol tretej hlasovalo 800 občanov. Údaje nám poskytla zástupkyňa predsedu volebného výboru Anna Pucovská.

15:42

Voľby v Petrovci (Foto: J. Čiep)

Voľby v Petrovci (Foto: J. Čiep)

OBEC BÁČSKY PETROVEC: Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec prierez stavu účasti voličov na tohtoročných voľbách vykonala aj o 14.00.

Podľa týchto údajov na lokálnych voľbách, ale zároveň i pokrajinských a parlamentných, z úhrnného počtu 12 297 voličov zapísaných do voličských zoznamov v Obci Báčsky Petrovec do 14. 00 volilo 3 295 občanov, čiže 26, 79 %.

Tendencia hlasovania podľa jednotlivých osád zostala takmer nezmenená. Najviac voličov do 14.00 hlasovalo v Maglići – 35, 57 %, potom v Kulpíne – 26, 88 %, Hložančania predbehli Petrovčanov s percentom hlasov 24, 73 %v Petrovci účasť voličov v hlasovaní je 24, 03 %.

15:30

PLANDIŠTE: V Obci Plandište je do voličských zoznamov zapísaných 9 400 voličov. Z toho počtu do 14.00 hodiny hlasovalo 3 553, čiže 37,5 % voličov. V Hajdušici je zapísaných 952 voličov, ktorí hlasujú na dvoch volebných miestach – v Miestnom spoločenstve a v základnej škole. Do 14.00 na oboch volebných miestach spolu hlasovalo 301 voličov, čiže 31,6 %.

NOVÝ SAD: Do 14.00 v Novom Sade hlasovalo viac ako 26 % voličov.

V Mestskej volebnej komisii zdôrazňujú, že najväčšiu účasť očakávajú okolo 18.00, keď zverejnia aj najnovšie údaje.

14:56

Voľby v Maglići (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Voľby v Maglići (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

MAGLIĆ: V Maglići sa voliči v mimoriadnych republikových a riadnych pokrajinských a lokálnych voľbách môžu zúčastniť a svoje občianske hlasovacie právo využiť na dvoch volebných miestach.

Na volebnom mieste v malej sieni Domu kultúry do 14.00 hodiny z úhrnne 1234 oprávnených voličov sa vo voľbách zúčastnilo 450 voličov, čiže vyše jednej tretiny, informoval predseda VK Radoslav Bogdanović.

Informácie z druhého volebného miesta v Maglići, v ZŠ Žarka Zrenjanina, aktualizujeme dodatočne.

 

14:42

Voľby v Kulpíne (Foto: A. Francistyová)

Voľby v Kulpíne (Foto: A. Francistyová)

KULPÍN: V Kulpíne sú dve volebné miesta. Do 14.00 na volebnom mieste č. 8, kde je zapísaných 1245 voličov hlasovať bolo 341 voličov čiže 27,39 percent. Na volebnom mieste č. 9 je zapísaných 1189 voličov a svoj hlas využilo 339, alebo 28,51 percent.

 

14:35

ALIBUNÁR: V Obci Alibunár voľby prechádzajú bez problémov. Do voličského zoznamu je zapísaných 18 900 voličov. Z toho počtu do 12.00  hlasovalo 5 700, čiže trochu nad 30 % občanov s právom hlasu.

V Jánošíku je do voličských zoznamov zapísaných 900 občanov, z čoho pred volebné výbory do 12.00 predstúpilo 150 občanov, čiže 16, 6 %.

PANČEVO: Na základe údajov, ktoré sme dostali od člena mestskej volebnej komisie v Pančeve Vesny Parauševićovej na úrovni mesta Pančevo do voličského zoznamu je zapísaných 112 181 voličov. Z toho počtu pred volebné urny do 12. hodiny vyšlo 18,9 %, čiže 21 000 voličov. Voľby prebiehajú bez problémov.

ZREŇANIN: Do voličského zoznamu v Zreňanine je zapísaných 107 285 plnoletých občanov s právom hlasu. Z toho do 13.00 svoje volebné právo využilo zo 20 % voličov. Bieloblatčania hlasujú na jednom volebnom mieste v základnej škole Bratstva a jednoty. Do voličských zoznamov je zapísaných 1 153 voličov z čoho do 13.00  svoje volebné právo využilo 24,5 %, čiže 283 voličov. Aradáčania hlasujú na dvoch volebných miestach v Základnej škole Bratstvo (volebné miesto č.1) a v požiarnickom spolku (volebné miesto č. 2.). Na 1. volebnom mieste je do voličského zoznamu zapísaných 1279 voličov, z čoho do 13.00 svoje volebné právo využilo 250 voličov, čiže 19,5 %. Na druhom volebnom mieste je do voličského zoznamu zapísaných 1 505 voličov a do 13.00 hlasovalo 370 resp. 24,5 %. Spolu teda v Aradáči hlasovalo 620 voličov, čo je 22,2 % z celkových 2 784 voličov. Údaje nám poskytol člen mestskej volebnej komisie Darko Sládeček.

13:42

PivniceSILBAŠ: V Silbaši sú dve volebné miesta. Súhrnne je zapísaných 2039 voličov. Do 13.00 hlasovalo 520 oprávnených voličov, čiže 25,5%. Voľby prebiehajú bez problémov.

PIVNICA: V Pivnici sú tri volebné miesta, na ktorých môže hlasovať  2792 voličov. Do 13.00 sa vo voľbách zúčastnilo 503 voličov, teda 18%. Žiadne problémy zatiaľ neboli evidované.

13:38

BÁČSKY PETROVEC: Podľa informácií Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec na lokálnych voľbách, ktoré sa uskutočňujú dnes, z úhrnného počtu 12 297 voličov zapísaných do voličských zoznamov v tejto obci do 10. hodiny volilo 1 056 občanov, čiže 8, 58 %.

Počet volebných miest v Báčskopetrovskej obci je 11, z čoho v Petrovci je otvorených 5 volebných miest a po 2 volebné miesta sú v Hložanoch, v Kulpíne a v Maglići.

Keď ide o jednotlivé osady, do 10.00 najviac hlasovalo Maglićanov 10, 54 %, potom Kulpínčanov 9, 86 %, potom Petrovčanov 7, 91 % a na hlasovacie miesta najmenej sa dostavilo Hložančanov – 6, 51 %.

Kulpínčania okrem lokálnych, parlamentných a pokrajinských volieb dnes volia aj na miestnej úrovni, čiže 9 členov do Rady Miestneho spoločenstva Kulpín.

Jedno z troch volebných miest v ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Jedno z troch volebných miest v ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

13:30

STARÁ PAZOVA: Na území Staropazovskej obce je zapísaných 55 860 voličov a do 12.00, podľa slov Miodraga Vuksana, predsedu OVK Stará Pazova, volieb sa zúčastnilo zhruba 18 % voličov.

Voľby prebiehajú bez žiadnych problémov a všetky volebné miesta na území obce sú otvorené o 7. hodine ráno. Zatiaľ najväčší ohlas voličov je v Novej Pazove.

13:10 

KYSÁČ: Portál 021.rs prináša informáciu, že DS polícii prihlásila neznáme osoby z podozrenia kúpy hlasov v Kysáči.

12:13

LALIŤ: V Laliti voľby prebiehajú na jednom volebnom mieste a to vo volebnej miestnosti číslo 25, ktorá sa otvorila v stanovený termín, teda o siedmej hodine. Prvým voličom z 1173 oprávnených voličov z Lalite bol mladý remeselník Viliam Lipták, ktorý hlasoval o 7.25.

Do jedenástej hodiny vo voľbách v Laliti sa zúčastnilo 207 voličov a 27 oprávnených voličov pre zdravotné postihnutie požiadalo o hlasovanie mimo hlasovacieho miesta, vyhlásil predseda miestnej volebnej komisie Milan Memedović.

Hlasovanie v tejto odžackej dedine zatiaľ prebieha bez problémov.

Pripomíname, že v Laliti prebiehajú iba pokrajinské a republikové voľby.

Ilustračná fotografia. Foto: Davor Kovačević

Ilustračná fotografia. Foto: Davor Kovačević

11:57

KYSÁČKysáčania hlasujú na štyroch volebných miestach: v priestoroch Hasičského domu je hlasovacie miesto 95, v priestoroch Kultúrneho centra (známejší ako KIS) je hlasovacie miesto 96 a dve hlasovacie miesta 97 a 98 sú v dvoch učebniach Základnej školy Ľudovíta Štúra.

Predseda miestnej volebnej komisie na volebnom mieste 95 Goran Subašić povedal, že je toto volebné miesto otvorené o 7.00 a prvý volič prišiel hlasovať o 7.10. Preverili volebné urny, vhodili kontrolný lístok, a do 10.00 hodiny hlasovalo 112 voličov. Doteraz nebolo žiadnych problémov.

Presne o 7.00 hodine začali s prácou aj na volebnom mieste 96 v KC Kysáč. Podpredsedníčka miestnej volebnej komisie Slavica Raičevićová potvrdila pre Hlas ľudu, že všetko prebieha v najlepšom poriadku. S účasťou voličov sú spokojní, vo voľby do 10.00 sa zúčatnilo 120 voličov.

Branislav Lugonja, predseda volebného miesta 97 hovorí, že s otváraním volebnej miestnosti trošičku meškali pre objemnú dokumentáciu, ale o 7.05 začali s prácou. Voliči hlasujú v takom počte ako aj v minulých rokoch. Problémov nateraz nebolo.

Na volebnom mieste 98, kde je predsedníčka Zuzana Ďurovková, začali s prácou o 7.20. Meškalo sa, lebo 3-krát čítali hlasovacie lístky. Nateraz aj tam voľby prebiehajú bez problémov, hlasovať chodí veľký počet občanov.

Hlas ľudu

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs