47. pokrajinská recitačná súťaž

24.apr 2016

47. pokrajinská recitačná súťaž

Pomaly vrcholí tohtoročná prehliadka najlepších recitátorov, lebo v ústrety republikovej súťaži, ktorá bude v polovici marca vo Valjeve, v dňoch 21. – 23. apríla v Sečnji prebiehalo vojvodinské – pokrajinské kolo.

Aj keď príprava súťaže bola otázna, lebo jeden z hlavných podporovateľov – Ústav pre ochranu kultúry Vojvodiny – upustil od organizácie, Vojvodina má svoju recitačnú „reprezentáciu“. Podujatie v prednese krásneho slova úspešne usporiadali Zväz ochotníkov Srbska a Kultúrno-vzdelávacie stredisko v Sečnji.

V troch kategóriách súťažilo spolu takmer 200 recitátorov a hodnotila ich odborná porota v zložení: herec a profesor Miodrag Petrović, profesorka Katalin Fazekaš, profesorka Daniela Radu, kultúrna a divadelná pracovníčka Anna Chrťanová-Leskovac, novinár Mihajlo Zazuljak a profesorka Katarina Čeliković. Pre súťaž vo Valjeve vybrali v každej vekovej kategórii po 9 predstaviteľov a zo 20 účastníkov získali zlaté diplomy.

Foto: www.rtv.rs

Foto: www.rtv.rs

Teší údaj, že neklesá záujem o prednes krásneho slova, lebo v každej kategórii súťažilo po 65 recitátorov. Spomedzi najmladších účastníkov do republikového súťažného kola sa dostala i Marcela Gániová. V ďalšej kategórii postúpili i Martina Bartošová a Andrej Simendić a blahoželať ku krásnemu úspechu môžeme i Timee Budinskej a Ivete Galasovej.

Ako bolo zdôraznené i na 47. pokrajinskej recitačnej súťaži v Sečnji, práve podnecovaním kvalitného mimoškolského angažovania detí, akým je i recitovanie, môže sa zmenšiť alebo aj zastaviť násilie medzi vrstovníkmi, ktoré evidujeme v súčasnej dobe.

(podľa RTV)

Anna Francistyová

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs