V KULPÍNE AJ MIESTNE VOĽBY: Dôvera na skúške

26.apr 2016

V KULPÍNE AJ MIESTNE VOĽBY: Dôvera na skúške

Paralelne s lokálnymi a pokrajinskými voľbami v Kulpíne prebiehali aj voľby členov Rady Miestneho spoločenstva. Tak aj v nedeľu 24. apríla 2016 sa občania tejto dediny rozhodovali a zakrúžkovali svojich favoritov spomedzi kandidátov do miestnej „vlády“.

Zo zapísaných 2 434 voličov občiansku povinnosť si splnilo 1 408 Kulpínčanov, alebo 57,85 percenta. Pri sčitovaní volebných lístkov volebná komisia, v čele ktorej bol Dušan Vida, konštatovala, že 25 lístkov bolo neplatných, kým 3 lístky chýbali. Pritom piati občania využili možnosť a hlasovali doma.

Zlatko Harminc, tajomník Miestneho spoločenstva v Kulpíne, ktorý nám poskytol údaje o výsledkoch volieb, pripomenul, že v porovnaní s rokom 2012 vyšlo na tieto voľby viac voličov o 120 (vtedy hlasovalo 1 288 Kulpínčanov). Pritom však v uplynulú nedeľu niekoľkí občania – aj keď do školy hlasovať prišli – nezastavili sa na tomto volebnom mieste a hlasovali iba na lokálnych, pokrajinských a republikových voľbách, ktoré prebiehali v učebniach. Preto tieto volebné výbory uvádzajú väčší počet hlasujúcich voličov v Kulpíne.

Rada MS Kulpín má 9 členov a z 24 kandidátov na volebnom lístku na nedeľňajších voľbách podľa počtu získaných hlasov do jej zloženia v mandátnom období 2016 – 2020 sa dostali:

Miroslav Čeman (1 125 hlasov),

Lazar Popadić (590),

Miroslav Stupavský (535),

Vlasta Zelenáková (512),

Pavel Zima (512),

Ľudmila Grňová (505),

Zuzana Pašićová (477),

Goran Milinkov (464)

a Aleksandar Nakić (449).

Až piati zvolení členovia (M. Čeman, L. Popadić, M. Stupavský, P. Zima a Z. Pašićová) boli v tomto riadiacom dedinskom telese aj v uplynulom mandáte, teda znovu dostali dôveru od spoluobčanov, kým štyria sú noví. Už v týchto dňoch príde aj ku konštituovaniu Rady MS, keď bude zvolený aj predseda, resp. predsedníčka.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs