Každý poctivý dom má aj strom

21.apr 2016

Každý poctivý dom má aj strom

V predvolebnom období (zvlášť) aktivity politických strán zamorili naše  mentálne a morálne ovzdušie. Ale ľudstvo bojuje aj so svojimi inými „hlúposťami“, ktoré znečisťujú a ničia náš spoločný príbytok – planétu Zem.

Oveľa nebezpečnejšie pre zachovanie zdravého životného (aj duševného) prostredia sú výfukové plyny, nadmerné používanie pesticídov, rozhadzovacia (aj vyrábacia) tradícia igelitiek a iných plastových predmetov, nivočenie a stínanie lesov, neracionálna spotreba papiera (aj v aktuálnych voľbách). Zoznam ľudských prehreškov proti prírode a teda aj proti sebe samým je nekonečný. Podobne ako sú nekonečne ďalekosiahle následky nášho nepriateľského správania sa voči životodarnej planéte.

Foto: www.unsplash.com

Foto: www.unsplash.com

Stínanie koreňov, aj v doslovnom, aj v prenesenom význame spravidla býva bolestivé, na planetárnej úrovni katastroficky ničivé. Preto aspoň vo Svetový deň planéty Zem, ktorý si od roku 1970 pripomíname 22. apríla,  vysaďme jeden strom, na čo pozývajú aj zelené organizácie z celého sveta v čele s celosvetovým ekologickým hnutím pod názvom Sieť Dňa Zeme. Táto iniciatíva, ak sa do nej zapojíme, môže mať významný a merateľný dopad na Zem, lebo nielenže môže slúžiť ako základ pre čistejšie a zdravšie životné prostredie, ale aj ako jadro trvalo udržateľnej budúcnosti našej planéty.

Plány, ako ochrániť našu planétu, ktoré si vytýčila Európska únia, sú náročné, až prehnane ambiciózne, tvrdia mnohí odborníci. Ešte v roku 2014 ciele klimatickej a energetickej politiky EÚ priniesli limity a reformu Európskeho systému obchodovania s emisiami, ktorý sa riadi tromi cieľmi známymi ako 20-20-20. Ide totiž o zníženie emisií skleníkových plynov o 20 percent v porovnaní s emisiou v roku 1990, o 20-percentné zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov v EÚ a o 20-percentné úspory v primárnej energetickej spotrebe.

Ak však odborníci hovoria, že ide o ambiciózne úmysly, to neznamená, že sú aj neuskutočniteľné. Keby každý z nás napr. doma zhasol TV počas dňa a vyšiel na dvor, do parku alebo do lesa, kde by mohol zasadiť strom, prechádzať sa, relaxovať, hrať sa s deťmi, boli by sme o čosi bližšie k spoločnému cieľu.

Prečo teda zasadiť strom? Pretože každý poctivý dom má aj strom. Aj preto, že stromy znižujú emisie uhlíkových plynov, spomaľujú tempo, ktorým priam bežia klimatické zmeny. Ale aj preto, že konáre stromov vytvárajú dokonalý slnečník, pod ktorým možno čítať knihy a piť kávu (a všetky problémy zavesiť na hák). Dokonca stromy sú ideálne hračky pre deti – veď kto z nás v detstve nelozil po nich!

 Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs