Filiálka Fondu zdravotného poistenia aj vo Vršci

30.nov 2015

Filiálka Fondu zdravotného poistenia aj vo Vršci

49PlandisteTri obce juhovýchodného Banátu – Vršac, Bela Crkva a Plandište sa dožadujú otvorenia filiálky Republikového Fondu zdravotného poistenia so sídlom vo Vršci. Iniciatívu, ktorú už schválilo Zhromaždenie obce Vršac a podporili všetky zdravotné ustanovizne z územia týchto troch obcí, na dnešnom zasadnutí podporilo aj Zhromaždenie obce Plandište.

Podľa tohto návrhu juhobanátsky obvod by mal dve filiálky – jednu so sídlom v Pančeve a s pobočkami v Kovačici, Kovine a Opove, zatiaľ čo by druhá bola vo Vršci s pobočkami v Plandišti, Alibunári a Belej Crkve. Obec Alibunár, ktorá by tiež mala byť pripojená tejto novej filiálky, ako aj zdravotné ustanovizne z územia tejto obce sa do akcie nateraz nezapojili.

Podstatou iniciatívy, ktorú začali v obci Vršac je v tom, že by  založením filiálky vo Vršci poistencom z územia týchto štyroch obcí bolo umožnené, aby účinnejšie a racionálnejšie využívali práva vyplývajúce zo zdravotného poistenia a zároveň bi boli prekonané aj jestvujúce organizačné problémy. Totižto vzdialenosť týchto obcí od terajšieho sídla filiálky v Pančeve vyvoláva vážne problémy v organizačnom a komunikačnom zmysle. Následkom toho okrem iného je aj to, že poistenci v týchto obciach nemôžu využívať všetky práva vyplývajúce zo zdravotného poistenia a zdravotnej ochrany ako občania obcí, ktoré sú bližšie Pančevu. V iniciatíve sa ďalej uvádza, že správne obvody, ako administračné jednotky, viac nie sú obmedzujúcim faktorom na založenie filiálky fondu o čom svedčí fakt, že vo Vršci už pracujú filiálky Fondu penzijného a invalidného poistenia a Národnej služby zamestnávania.

V závere iniciatívy sa uvádza aj to, že by založením novej filiálky vo Vršci lokálne samosprávy mali omnoho lepší náhľad do jej hospodárenia, čo doteraz nebol prípad.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs