Klenotnica rozhlasových poviedok

30.nov 2015

Klenotnica rozhlasových poviedok

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Momentka z čarodejnej prezentácie

V Novosadskej novinárskej škole v Novom Sade dnes otvorili čarodejnú Klenotnicu (Kovčežić). Je v nej osem rozhlasových poviedok venovaných deťom predškolského veku a žiakom nižších ročníkov základnej školy v maďarskom, chorvátskom, rumunskom, rusínskom a v slovenskom jazyku.

Z úhrnne vyše 50 prác, ktoré boli zaslané na súbeh Novosadskej novinárskej školy začiatkom septembra, po slovensky bolo napísaných 10 a medzi osem najlepších sa dostali dve poviedky autorky Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej Jednozubý úsmev a Mikuláš, čo to v kapse schovávaš? Porota pochválila i poviedky, ktoré na súbeh zaslali Aneta Lomenová, Mária Kotvášová-Jonášová a Miroslav Macháč.

Na dnešnej prezentácii o význame tohto projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko, hovorila Dubravka Valićová-Nedeljkovićová, vedúca NNŠ, a o svojich skúsenostiach v písaní literatúry pre deti sa zmienili dve spisovateľky a odmenené autorky: Katarina Čelikovićová z Ústavu pre kultúru vojvodinských Chorvátov a Ana Nikolina Ursulesku z Redakcie v rumunskom jazyku Rádia Nový Sad. Rozhlasovú Klenotnicu, presnejšie Klenotnicu – audio poviedky v jazykoch národnostných menšín otvoril, teda v kostýme čarodejníka prezentáciu moderoval Stefan Janjić, koordinátor v NNŠ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dvaja autori v družnej debate: Katarína Mosnáková-Bagľašová a Miroslav Macháč

Prítomní si všetky odmenené poviedky nahrané do rozhlasovej podoby vypočuli a záujemcovia si ich môžu vyhľadať na úradnej stránke Novosadskej novinárskej školy, kde majú všetky aj preklad do srbského jazyka. Všetky sú aj primerane ilustrované a spomenuté dve poviedky Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej do étra preniesol Miroslav Gašpar.

Je to vzácny príklad spoznávania a zachovávania kultúrnej a jazykovej identity národnostných menšín v Srbsku, lebo ako bolo povedané pri tejto príležitosti, jediný spôsob na zachovanie živého jazyka je prostredníctvom médií.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs