Ján Paul podal trestné oznámenie na Annu Tomanovú-Makanovú

1.dec 2015

Ján Paul podal trestné oznámenie na Annu Tomanovú-Makanovú

Ján Paul

Ján Paul

V dnešnom písomnom oznámení Jána Paula, člena NRSNM sa uvádza, že v Základnom úrade verejného obžalobcu v Novom Sade na predsedníčku NRSNM Annu Tomanovú-Makanovú podal trestné oznámenie pre obchodovanie s vplyvom a v súvislosti s trestným činom prijímania úplatkov.

Ako sa v oznámení uvádza, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová so sponzorom Jasnou Podkonjakovou uzavrela zmluvu o sponzorovaní volebnej kampane NRSNM 2014, na základe ktorej jej J. Podkonjaková darovala 300-tisíc dinárov. Paul uvádza, že ešte roku 2012 Tomanová-Makanová schválila prostriedky združeniu Aroma vo výške 200-tisíc dinárov, ako aj v tomto roku − vo výške 47-tisíc dinárov. „V roku 2015 ako dodávateľ Aroma-Potkonjak vyfakturovala NRSNM účty v hodnote viac ako 800-tisíc dinárov,“ píše sa v oznámení.

Ďalej uvádza, že predsedníčka Národnostnej rady Slovákov Anna Tomanová-Makanová vytvorila sieť obchodovania s vplyvom prerozdeľovaním rozpočtových prostriedkov aj iným združeniam, kultúrno-umeleckým spolkom a asociáciám, ktoré mali kandidátov na listine Tomanovej-Makanovej a priamo agitovali medzi svojimi členmi, aby hlasovali za Tomanovú-Makanovú.

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová

Pripomíname, že dňa 17. novembra Anna Tomanová-Makanová ako predsedníčka NRSNM podala Ministerstvu vnútorných vecí – Policajnej správe v Pančeve Žiadosť o vyšetrenie a ochranu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny – členov NRSNM. Menovaná žiadosť podala po situácii, ktorá nastala po predvolaní niekoľkých členov NRSNM zo strany predsedu Obce Kovačica Jána Husárika, ktorý sa, ako je uvedené v oficiálnom oznámení NRSNM, stretnutia nezúčastnil, ale namiesto neho ho viedli B. Malović a D. Jovanović, funkcionári Srbskej pokrokovej stany. Ako je uvedené Malović a Jovanović prítomným členom rady dali najavo, že disponujú podrobnými informáciami o ich rodinespôsobom nátlaku a vydieraním hrozili, že zostanú bez práce, respektíve budú odmenení novým pracovným miestom, ak podpíšu dva pripravené dokumenty, z ktorých sa jeden vzťahoval na odvolanie aktuálnej predsedníčky a druhý na kandidatúru Pavla Surového na post nového predsedu NRSNM.

Vo chvíli, keď bol tento príspevok písaný, predsedníčka NRSNM  Anna Tomanová-Makanová sa nachádzala na služobnej ceste v Bruseli, kam odcestovala spolu s delegáciou Zhromaždenia AP Vojvodiny.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs