AKTUALIZOVANÉ: Anna Tomanová-Makanová – podpredsedníčka Zhromaždenia AER

1.dec 2015

AKTUALIZOVANÉ: Anna Tomanová-Makanová – podpredsedníčka Zhromaždenia AER

Podpredsedníčku Zhromaždenia AP Vojvodiny Annu Tomanovú-Makanovú zvolili za podpredsedníčku Zhromaždenia európskych regiónov (AER).

Na generálnom zasadnutí Zhromaždenia Európskych regiónov v Bruseli rozhodli, aby Tomanová-Makanová bola poverená rovnosťou a integráciami – uvádza na svojej stránke RTV Vojvodina.

„Svoju prácu vidím ako synergiu pôsobenia všetkých troch operačných telies AER – podporovaním rozvoja hospodárstva a propagovaním podnikateľstva v rámci Komitétu 1 pre ženy a menšinové spoločenstvá, prácu s osobami s invaliditou a ich zapájanie do aktívneho života v rámci Komitétu 2, zatiaľ čo práva národnostných menšín budeme propagovať prácou v Komitéte 3,“ povedala Tomanová-Makanová.

Predseda pokrajinského Zhromaždenia István Pásztor povedal, že zvolenie Tomanovej-Makanovej na miesto podpredsedníčky AER je potvrdením snáh a práce AP Vojvodiny v rámci Zhromaždenia európskych regiónov, v ktorom je pokrajinské Zhromaždenie členom viac ako desať rokov. Ako povedal, Zhromaždenie AP Vojvodiny aktívne účinkovalo v realizácii projektov a schvaľovaní rozhodnutí, a na poslednom Generálnom zasadnutí amendementmi, ktoré boli podporené zo strany členských regiónov, prispelo k zlepšeniu štatútu a ďalšiemu pôsobeniu tejto inštitúcie.

Miesto podpredsedu Zhromaždenia európskych regiónov, ako ani žiadna pozícia riadiacich orgánov (predseda a podpredseda Zhromaždenia) nie je platená funkcia. Ide o dobrovoľnú prácu – potvrdili to pre Hlas ľudu v Zhromaždení európskych regiónov.

 

 

No url attribute defined!

Jasmina Pániková

Zdroj: www.rtv.rs

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs