Prebudiť kúzlo Vianoc…

2.dec 2015

Prebudiť kúzlo Vianoc…

Turistická organizácia obce Kovačica pozíva všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť Vianočno-novoročných trhov v Kovačici, aby sa prihlásili do 15. decembra v miestnostiach Turistickej organizácie Obce Kovačica. O tomto podujatí nám podrobnejšie vysvetlila Ivana Svetlíková, riaditeľka TOOK.

Ivana Svetlíková, riaditeľka TOOK

Ivana Svetlíková, riaditeľka TOOK

− Tretí ročník Vianočno-novoročných trhov sa usporiada 20. decembra na nádvorí Miestneho spoločenstva Kovačica. Skôr než sa podujatie rozkotúľa, v predpoludňajších hodinách dedinou sa rozbehne posádka s dedom Mrázom, s plnou kapsou rôznych maškŕt. Na nádvorí MS sa od 12.00 do 15.00 hodiny na výkladových stánkoch znovu očakáva množstvo rôzneho tovaru s vianočnou tematikou. Organizátor sa postará aj o to, aby sa na stánkoch ponúkal aj čaj, varené víno, rôzne sladké a slané maškrty a pod. Na letnom javisku počas vianočno-novoročných trhov bude usporiadaný program, v ktorom sa zúčastnia žiaci Základnej školy Mladých pokolení a ďalší. Po skončení trhov na ulici pred budovu MS Kovačica sa usporiada tradičné vypustenie svetelných lampiónov šťastia.

Čas rýchlo uteká, sťa by rýchle nohy mal. Ani sa nenazdáme a už tu sú najkrajšie sviatky roka – Vianoce (okamih z vlaňajšieho podujatia)

Čas rýchlo uteká, sťa by rýchle nohy mal. Ani sa nenazdáme a už tu sú najkrajšie sviatky roka – Vianoce (okamih z vlaňajšieho podujatia)

Záujemcovia o účasť na Vianočno-novoročných trhoch majú vyplniť  prihlášku, ktorú je možné stiahnuť si na webovej stránke TOOK  a zaslať ju mailom na adresu: took.marketing@gmail.com.

Bližšie informácie sa môžu získať aj na tel. číslo TOOK 013/660 – 460.

No url attribute defined!

         Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs