Vyšla druhá časť Slovensko-rusínskeho slovníka

2.dec 2015

Vyšla druhá časť Slovensko-rusínskeho slovníka

SlovnjikV polovici minulého mesiaca vyšla druhá časť Slovensko-rusínskeho slovníka, autora doc. PhDr. Juraja Paňka, CsC., uvádza sa na portáli Akadémie rusínskej kultúry v Slovenskej republike.

Prvá časť slovníka, v ktorej sú slovné heslá od písmena A – O, autor vydal v roku 2012 a obsahuje 809 strán. V druhej časti, ktorá má 960 strán, sú zahrnuté heslá od písmena P – Ž.

V tomto roku Rusíni na Slovensku oslavujú 20. výročie kodifikácie rusínskeho jazyka. V novšej histórii Rusínov na Slovensku je tento slovník prvým Slovensko-rusínskym slovníkom tohto druhu.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs