Kanalizácia podľa plánu

2.dec 2015

Kanalizácia podľa plánu

Veľmi významná je nivelizácia vykopaného kanálu, do ktorého vložia kanalizačné potrubie

Veľmi významná je nivelizácia vykopaného kanálu, do ktorého vložia kanalizačné potrubie

Výstavba kanalizačnej siete v Selenči, ktorú začali tejto jesene, prebieha úspešne a podľa určeného plánu. Prvú fázu tejto kapitálovej investície nielen v tomto roku, ukončia pravdepodobne načas, do polovice decembra.

Skonštatovali to aj včera počas návštevy staveniska na okraji Selenče a po rozhovore s robotníkmi pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo Branislav Bogaroški, zástupca pokrajinského tajomníka pre medziregionálnu spoluprácu a lokálny rozvoj Duško Radaković, predseda obce Báč Dragan Stašević, jeho zástupca Zdenko Kolár, riaditeľ pre výstavbu Obce Báč Branko Čalić a riaditeľ VKP Tvrđava Zoran Atanacković.

Príprava rúr na spájanie

Príprava rúr na spájanie

Výstavba viac ako 3 500 metrov hlavného potrubia priemeru 180 milimetrov od selenčskej kalvárie po čističku na kanáli Dunaj-Tisa-Dunaj v Báči stojí necelých 12 miliónov dinárov. Je to viac ako o polovicu menej od pôvodne plánovaných 25 miliónov dinárov. Pravdaže, to potešilo investorov a svedčí aj o tom, že ceny služieb v oblasti stavebníctva klesajú. Osem miliónov poskytol Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo, zvyšné štyri milióny vyčlenila Obec Báč.

Pokrajinský tajomník Branislav Bogaroški (prvá zľava) s delegáciou, ktorá navštívila stavenisko kanalizácie v Selenči

Pokrajinský tajomník Branislav Bogaroški (prvý zľava) s delegáciou, ktorá navštívila stavenisko kanalizácie v Selenči

Investori si na verejnom súbehu za hlavného vykonávateľa prác zvolili Stavebný podnik Graditelj z Nového Sadu, ktorý časť roboty (asi 1 000 metrov v dedine a povedľa cesty do Báča) zveril báčskemu Verejnému komunálnemu podniku Tvrđava.

Robotníci oboch firiem využili pekné počasie, aby práce vykonali kvalitne a načas. To sa im aj podarilo, lebo v slnečný prvodecembrový deň zostalo len asi 150 – 200 metrov, aby spojili hlavné kanalizačné vedenie z báčskej strany (Graditelj), resp. selenčskej (Tvrđava).

Robotníci novosadského SP Graditelj spájajú rúry

Robotníci novosadského SP Graditelj spájajú rúry

Úspešné ukončenie prvej fázy kanalizácie znamená, že už v roku 2016 budú môcť pokračovať ďalšie práce, v hlavnej ulici maršala Tita, od kalvárie po východ zo Selenče do Ratkova.

Juraj Pucovský

 

J. PUCOVSKÝ
J. PUCOVSKÝ

JURAJ PUCOVSKÝ (1955) V redakcii Hlasu ľudu nepretržite pracuje od roku 1980. Najprv ako spolupracovník krátko pracoval v rubrike Z našich osád, potom bol angažovaný vo vnútropolitickej rubrike a v súčasnosti je redaktor športovej rubriky. Kontakt: pucovsky@hl.rs