BÁČSKY PETROVEC: Návšteva ministra

22.aug 2019

BÁČSKY PETROVEC: Návšteva ministra

Včera do Báčskeho Petrovca zavítala vzácna republiková návšteva, minister pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky Zoran Ðorđević so spolupracovníkmi.

Privítali ich predseda obce Srđan Simić, námestníčka Jasna Šprochová, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Biljana Drakulićová a člen Obecnej rady poverený vzdelávaním Predrag Bojanić.

Po konštruktívnom rozhovore navštívili aj Stredisko pre sociálnu prácu a Združenie rodičov detí s osobitnými potrebami MY, kde minister odovzdal užívateľom služieb počítač.

Odtiaľ hostia s hostiteľmi mali nasmerované k predstaviteľkám Únie žien, kde si s ministrom pohovorili na témy, ktoré trápia ženy v Báčskopetrovskej obci.

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs