Zo zasadnutia staropazovského lokálneho parlamentu

27.nov 2015

Zo zasadnutia staropazovského lokálneho parlamentu

Srđo Komazec (SRS) aj tentoraz najaktívnejší výborník na zasadnutí

Srđo Komazec (SRS) aj tentoraz najaktívnejší výborník na zasadnutí

V Starej Pazove sa včera konalo 36. zasadnutie Zhromaždenia obce. Výborníci prerokovali a schválili 28 bodov rokovacieho programu a tento raz dominovali opravné rozpočty finančných plánov všetkých miestnych spoločenstiev na území Staropazovskej obce a niektorých verejných podnikov a ustanovizní na rok 2015, ktorým zakladateľom je Obec Stará Pazova.

V rozprave o opravných rozpočtoch finančných plánov miestnych spoločenstiev výborníci opozičných strán najviac otázok a pripomienok mali na výšku statí, ktoré sa vzťahujú na trovy reprezentácie, kým čelní ľudia z MS to vysvetlili, že nejde o trovy ktoré sú strovené v reštauráciach na jedlo a pijatiku, lež sa z tých prostriedkov financovali i početné oslavy a podujatia v jednotlivých miestnych spoločenstvách (miestne a dedinské oslavy, výtvarné tábory…)

Na štvrtkovej schôdzi vymenovali aj členov Rady pre bezpečnosť a schválli Stratégiu bezpečnosti v doprave na obdobie rokov 2015/2020.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs