Komasácia – tvrdý oriešok

28.nov 2015

Komasácia – tvrdý oriešok

Nespokojní občania na zasadnutie prišli s transparentmi

Nespokojní občania na zasadnutie prišli s transparentmi

ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

Včera bolo 30. zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu. V rade otázok najpálčivejšou zase bola otázka komasácie v Petrovci.

V súvislosti s touto problematikou na zasadnutí bolo prítomných z dvadsať nespokojných občanov. Predseda zhromaždenia Rajko Perić im však nedovolil hovoriť pred výborníkmi, lebo ako prečítal, to nie je v súlade s pravidlami parlamentu. Správu o komasácii v k. o. B. Petrovec podal predseda Komisie pre komasáciu Marko Govorčin. Nespokojní občania odišli kolektívne zo schôdze ZO.

Tiež búrlivá rozprava výborníkov vznikla v bode o realizácii rozpočtu obce za prvých deväť mesiacov tohto roku, ako aj  o priemyselnej štvrti v Petrovci, čiže investíciách osobitného významu pre obec. Z funkcie úradujúceho riaditeľa Zdravotníckej ustanovizne Domu zdravia Báčsky Petrovec odvolali a následne na funkciu riaditeľa na nasledovné štyri roky vymenovali Dr. Jána Ryboviča. Schválené boli aj správy o práci VP Direkcia pre výstavbu Báčsky Petrovec a správy a plány škôl a predškolskej ustanovizne z územia obce

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs