Odznel 22. Kysáčsky spevník

29.nov 2015

Odznel 22. Kysáčsky spevník

ZVÍŤAZILI SNEŽANA MAGLOVSKÁ A JÁN RAVZA

Snezana-Maglovska

Snežana Maglovská

Predstaviteľmi Kysáčanov na Stretnutí v pivnickom poli 2016 sa stali Snežana Maglovská a Ján Ravza. Rozhodli tak na dnešnom 22. Kysáčskom spevníku. Snežana získala i cenu obecenstva, zatoaľ čo cenu za autentickosť piesne získal Jozef Pavlov.

Jan-Ravza

Ján Ravza

Súťažili piati speváci a v rámci dvoch kategórií nádejí súťažilo 16 speváčok a iba jeden chlapec. V revuálnej časti spievali už osvedčení kysáčski sólisti a spevácke skupiny KC Kysáč.

Medzi najmladšími spevákmi odborná porota 1. cenu udelila Klaudii Hegedišovej, ktorej najviac hlasov dalo i obecenstvo. Druhú cenu získala Lucia Stajićová. V staršej detskej vekovej skupine 1. cenu získali Nina Francistyová a Ema Makovníková, ktorú najviac podporilo aj obecenstvo a získala aj cenu za najkrajší kroj. Druhú cenu získala Jana Ďurovková.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs