Začalo sa adventné obdobie

30.nov 2015

Začalo sa adventné obdobie

Prvá sviečka na adventnom venci je zapalená

Prvá sviečka na adventnom venci je zapálená

Slovenský evanjelický a v cirkevný zbor v Starej Pazove v prvú adventnú nedeľu usporiadal dve vydarené podujatia. Najprv sa v miestnostiach starej hurbanovskej fary konalo slávnostné otvorenie výstavy obrazov.
„Advent je obdobie, ktoré nám poskytuje priestor na to, aby sme viac mysleli na Pána Boha, jeho lásku prejavenú k nám v narodenom betlehemskom dieťati, ale aj jedni na druhých, a preto v tomto období už po 10-krát organizujeme adventné humanitárne podujatia. Väčšina našich zbierok bola venovaná deťom − z nášho prostredia, zo Slovenska, z Afriky a tento raz zbierku venujme deťom – utečencom, ktoré prechádzajú našou krajinou. Určite sme všetci hlboko dojatí, keď sa pozeráme na zábery so smutnými, plačúcimi deťmi, ale aj s deťmi, ktoré napriek ťažkej situácii,
v akej sa nachádzajú, sa vedia hrať, smiať, tešiť darčeku, ktorý dostanú. Vydali sa na dlhú, vyčerpávajúcu a nebezpečnú cestu do neznáma za vysnívaným cieľom – pokojnou, istejšou a krajšou budúcnosťou. Je taká? Bude taká? Chceme k naplneniu ich sna prispieť aj my aspoň troškou z toho, čo máme, vieme a môžeme,“ vyslovené bolo okrem iného na slávnostnom programe otvorenia výstavy.

Cirkevný spevokol z Višnjićeva na stretnutí v Starej Pazove

Cirkevný spevokol z Višnjićeva na stretnutí v Starej Pazove

Do tohto adventného podujatia tento raz sa zapojili aj známe insitné maliarky z Kovačice: Alžbeta Čížiková, Eva Husáriková a Zuzana Vereská, ako aj Staropazovčanka Anna Majorská. Predajná výstava obrazov bude sprístupnená aj v 2. a 3. adventnú nedeľu od 15.00 do 18.00 hodiny.
Okrem vystavených obrazov sú tu aj miniatúry, ako vhodný darček, ktorým nielen môžeme na Vianoce niekoho potešiť, ale aj prispieť na pomoc deťom utečencom. Maliarky početným hosťom a návštevníkom ukázali nielen svoje obrazy, o ktorých v skratke i porozprávali, ale aj podporili toto podujatie a časť zo zisku z predaja venujú do zbierky. Autorkou a moderátorkou programu bola Anna Šilerová, katechétka, zatiaľ čo výstavu obrazov otvoril velebný pán Igor Feldy, farár staropazovský.

Velebný pán farár Igor Feldy s hosťmi

Velebný pán farár Igor Feldy s hosťami

Po výstave nasledovalo stretnutie spevokolov sriemskeho seniorátu. Na stretnutí, ktoré sa konalo v rámci 245 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy, a za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vystúpili spevokoly zo Starej Pazovy (Tília a Primavera), Šídu, z Edevika, Bingule, Slankamenských Vinohradov, Boľoviec a Višnjićeva. Stretnutiu sa zúčastnil aj dychový orchester evanjelického zboru v Báčskom Petrovci. Medzi početnými hosťami oboch podujatí boli: Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade, Libuška Lakatošová, národná poslankyňa, vznešný pán Ján Vinkovič, senior sriemsky a farár boľovský a predstavitelia Obce Stará Pazova v čele s Radojom Blagojevićom, predsedom ZO.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs