Letí pieseň, letí 2015 klope na dvere

30.nov 2015

Letí pieseň, letí 2015 klope na dvere

ĽH Rosička v roku 1980 na festivale orchestrov Vojvodiny v Rume získala titul Najlepší orchester

Ľudová hudba Rosička v roku 1980 na festivale orchestrov Vojvodiny v Rume získala cenu za Najlepší orchester

Tohto roku Ľudová hudba Rosička, ktorá pracuje pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici, oslavuje svoje 40. výročie činnosti.

V súčasnosti členmi Rosičky, ktorá v je neoddeliteľnou zložkou Hudobno-folklórneho súboru V šírom poli hruška, sú: Emil Nemček st., Emil Nemček ml., Ján Marko, Ivan Babka, Michaela Marková, Tereza Jonášová, Tatiana Jašková, Dušana Babincová, Želimír Bartoš, Pavel Tomáš ml. a Ján Petrovič. Členovia orchestra Rosička sa častokrát zúčastňujú aj rôznych iných podujatí, akým je napr. festival Rozspievané klenoty a pod.
Dom kultúry a Základná škola Mladých pokolení v týchto dňoch končia prípravy na realizáciu Festivalu slovenskej populárnej hudby pre deti. Vyšše päťdesiatčlenný detský spevácky zbor, s ktorým pracuje Pavel Tomáš st, učiteľ hudby, docvičuje skladby, ktoré tohto roku do Kovačice prileteli aj z Padiny, Báčskeho Petrovca, Selenče a Báčskej Palanky.

Tohtorčný festival odznie “na Lucku” (na snímke účastníci festivalu Letí pieseň, letí 2014)

Tohtorčný festival odznie na Lucku – 13. decembra (na snímke účastníci festivalu Letí pieseň, letí 2014)                                                                                                                                                                                                                                                

Tohtorčný 17. ročník celomenšinového festivalu Letí pieseň, letí, ktorého sú spoluorganizátormi aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, sa usporiada 13. decembra o 18.00 hodine v kovačickom Dome kultúry.

                                                                                   Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs