IN MEMORIAM: JÁN POVOLNÝ (20. 6. 1933 − 28. 11. 2015)

30.nov 2015

IN MEMORIAM: JÁN POVOLNÝ (20. 6. 1933 − 28. 11. 2015)

49Povolny JanJán Povolný sa narodil 20. júna 1933 roku v Padine. Po absolvovaní základného vzdelania v rodnej Padine, pokračoval školenie v Strednej technicko-strojníckej škole v Zreňanine. Neskoršie študoval na Poľnohospodárskej fakulte v Zemune. So zámerom sa vzdelávať aj ďalej, Povolný absolvoval politickú školu v Novom Sade a v roku 1955/56 zložil skúšku za majstra mechanika a traktoristu. Neskoršie sa zamestnal v roľníckom družstve Pokrok Padina. Bol iniciátorom založenia pamiatkového múzea Mihajla I. Pupina v Idvore. V roku 1974 bol zvolený na funkciu predsedu Obecného zhromaždenia obce Kovačica, na ktorej zotrval tri roky. Vyše desať rokov bol vedúcim padinskej Utvy, v ktorej zamestnanie našlo okolo 200 robotníkov z celej Kovačickej obce. Koncom 1992. roku bol všestranne aktívny, angažoval sa nie len v mnohopočetných akciách rozvoja Padiny, ale aj celej obce. Podieľal sa na stavaní športového strediska v Padine a pravidelne sa zúčastňoval činností Športového družstva Dolina, v ktorom 12 rokov zastával funkciu podpredsedu. Nesebecký svoje ruky priložil aj na výstavbe budovy Domu kultúry v Padine. Počas niekoľko mandátov zastával funkciu predsedu Loveckého družstva obce Kovačica a miestneho Poľovníckeho družstva Zajac Padina. Niekoľko rokov bol členom Rady novín Lovačke novine a Hlas ľudu. Pre svoju aktivitu na rôznych poliach získal niekoľo uznaní: Medailu za zásluhy za národ, Rad práce so strieborným vencom, Zlaté vyznamenanie Poľovníckeho zväzu SFRJ, zlatý odznak Požiarníckeho spolku Vojvodiny a pod.

V roku 2013 vyšla jeho kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného, v ktorej opísal tak roky svojho detstva ako aj roky po vojne. Ján Povolný bol usilovný, pracovitý, bezúhonný, statočný, optimistický, aktívny a v spoločnosti vážený.

Zomrel v nemocnici v Pančeve v sobotu 28. novembra t.r.
Česť jeho pamiatke!

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs