Späť na domovskú stránku

Tag "komasácia"

Z obecného zhromaždenia v Petrovci: komasácia, komunálie, samozdanenie

Z obecného zhromaždenia v Petrovci: komasácia, komunálie, samozdanenie

🕔13. júna 2018

Hoci do náplne 19. schôdze báčskopetrovského lokálneho parlamentu včera bol zaradený aj bod vzťahujúci sa na realizáciu rozpočtu a konsolidovanú účtovú závierku rozpočtu, predsa mu výborníci Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec venovali menšiu pozornosť, ako trom závažným otázkam: komasácii, komunálnym podnikom obce a vracaniu

Čitať viac
Zasadalo ZO Petrovec: O komasácii a zmene vedenia knižnice v Petrovci

Zasadalo ZO Petrovec: O komasácii a zmene vedenia knižnice v Petrovci

🕔21. júla 2017

Hoci sa zdalo, že 14. zasadnutie Zhromaždenia obce potrvá dobrú časť včerajšieho dňa, predsa sa tak nestalo. Za tri hodiny výborníci spracovali 23 body rokovacieho programu. Mnoho bodov bolo schválené bez diskusie a diskutovalo sa hlavne iba súvise s bodmi

Čitať viac
Zo Zhromaždenia obce Petrovec: Otázka komasácie odročená

Zo Zhromaždenia obce Petrovec: Otázka komasácie odročená

🕔10. júna 2017

Včera večer usporiadali zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu. Stredobodom pozornosti bola Správa o práci Komasácie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci B. Petrovec. Keďže predsedníčka komisie Mária Ďurišová nebola prítomná na zasadnutí a keď sa o otázke diskutovalo v zasadačke nebol ani predseda obce

Čitať viac
Komasácia – tvrdý oriešok

Komasácia – tvrdý oriešok

🕔28. nov 2015

ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Včera bolo 30. zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu. V rade otázok najpálčivejšou zase bola otázka komasácie v Petrovci. V súvislosti s touto problematikou na zasadnutí bolo prítomných z dvadsať nespokojných občanov. Predseda zhromaždenia Rajko Perić im však nedovolil hovoriť pred

Čitať viac
Polia plávajú, siatiny sa utápajú

Polia plávajú, siatiny sa utápajú

🕔4. júna 2015

Lejaky, ktoré pred dvomi týždňami zasiahli územie Vojvodiny, nezapríčinili všetkým dobro. Pokým jedni čakali dážď, ktorý by prerušil obdobie sucha, iní sa mu veľmi netešili, zvlášť ak majú siatiny umiestnené v nižších častiach chotára. Rovnako bolo aj v petrovskom chotári, kde sa

Čitať viac