Zasadalo ZO Petrovec: O komasácii a zmene vedenia knižnice v Petrovci

21.júl 2017

Zasadalo ZO Petrovec: O komasácii a zmene vedenia knižnice v Petrovci

Hoci sa zdalo, že 14. zasadnutie Zhromaždenia obce potrvá dobrú časť včerajšieho dňa, predsa sa tak nestalo. Za tri hodiny výborníci spracovali 23 body rokovacieho programu. Mnoho bodov bolo schválené bez diskusie a diskutovalo sa hlavne iba súvise s bodmi týkajúcimi sa VKP Progres, B. Petrovec.

Z postu riaditeľky Knižnice Štefana Homolu  v Báčskom Petrovci odvolali doterajšiu riaditeľku, Jarmilu Stojimirovićovú, ktorej 26. júla vyprší mandát. Na miesto úradujúcej riaditeľky tejto inštitúcie vymenovali Annu Spevákovu, prof. slovenčiny z Petrovca. Bod venovaný práci Komisie pre uskutočnenie postupu  komasácie v k. o. Petrovec zaujal výborníkov a už pred koncom schôdze sa rozprúdila čulejšia diskusia.

Medziiným výborníci schválili uznesenie o subvencovaní trov prepravy žiakov a študentov s bydliskom na území Obce B. Petrovec 50-percentným výnosom z cien cestovných lístkov a pre sociálne ohrozené rodiny je to stopercentná podpora.

Bez diskusie schválili aj správy o minuloročnej práci MS Kulpín a Maglić, ako aj plány práce finančné plány týchto dvoch MS na rok 2017.

Správu o práci Komisie pre komasáciu v Petrovci na obdobie november 2016 – marec 2017 zdôvodnila terajšia predsedníčka komisie, právnička Mária Ďurišová. Povedala, že postup podelenia pozemkov (nadela) je zakončený a poľnohospodári podali 212 sťažností na rozhodnutie komisie, kvôli nespokojnosti akú a kde pôdu dostali.

Komisia začala riešiť sťažnosti, ale sa jej to nedarilo a preto sa rozhodla nechať všetko tak, ako bolo podelené. Teraz poľnohospodári dostanú rozhodnutia z ministerstva a potom sa na základe neho môžu sťažovať.

Nespokojní občania s postupom komasácie v Petrovci navrhovali komasáciu zrušiť a začať od začiatku. Ďurišová vysvetlila, že je to finančne veľmi náročný postup a preto sa to nebude robiť. Výborníci nakoniec jednohlasne spomenutú správu komisie schválili.

Hoci v rokovacom programe bol uvedený i bod o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Múzea Vojvodinských Slovákov, predseda ZO Ján Šuľan ho nakoniec vyradil.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs