Zo Zhromaždenia obce Petrovec: Otázka komasácie odročená

10.jún 2017

Zo Zhromaždenia obce Petrovec: Otázka komasácie odročená

Včera večer usporiadali zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu. Stredobodom pozornosti bola Správa o práci Komasácie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci B. Petrovec. Keďže predsedníčka komisie Mária Ďurišová nebola prítomná na zasadnutí a keď sa o otázke diskutovalo v zasadačke nebol ani predseda obce Srđan Simić, výborníci schválili návrh, aby sa tento závažný bod odročil na nasledovné júlové zasadnutie. 

Na nasledovných šesť mesiacov, teda do 16. novembra 2017, na funkciu úradujúceho riaditeľa VP pre KBP Komunalac, Maglić vymenovali doterajšieho ú. r. Duška Ilića. Keďže na zasadnutí nebol prítomný predseda Rady Miestneho spoločenstva Kulpín aj bod týkajúci sa správy o minuloročnej práci, plánu práce a finančného plánu na tento rok, na návrh výborníka Branislava Kelečevića posunuli na nasledujúce zasadnutie.  

Čulejšia diskusia sa rozprúdila v súvise s Informáciou o uskutočnenom súbehu na spolufinancovanie projektov v oblasti informovania na území Obce B. Petrovec v roku 2017. Opozícia si žiadala vysvetlenie, kto a odkiaľ boli členovia komisie, ktorá určovala o udelení prostriedkov. Pavel Marčok tiež položil otázku, prečo médiá z územia Báčskopetrovskej obce zo sumy 4 milióny dostali iba 1,2 milióna a ďalšie prostriedky dostali iné, neznáme médiá. V pokračovaní zasadnutia bolo vysvetlené, že traja členovia komisie z Vršcu, Šídu a Zasavice pracovali na rozdeľovaní prostriedkov, teda nebol to nikto zo Slovákov a ani z Báčky.

Predseda zhromaždenia obce Ján Šuľan pripomenul, že nevidí v tom žiadny problém, že sa z rozpočtu obce financujú médiá, ktoré nie sú z B. Petrovca. Predseda obce Srđan Simić vysvetlil, že on nerozhoduje ako sa tie prostriedky rozdelia, ale sa vypisuje súbeh aj na komisiu aj na projekty, s ktorými sa médiá môžu uchádzať o prostriedky. A podľa jeho mienky udelené prostriedky budú dobre využité na prezentovanie našej obce aj širšie, nie iba v rámcoch obecných.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs