Makovička 2015

28.nov 2015

Makovička 2015

Časť makovičkárov v dielni

Časť makovičkárov v dielni

Práve teraz v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebieha výtvarnícky tábor Makovička, ktorú škola organizuje už 16-ty krát. Tohto roku je Makovička zameraná na tematiku čísel, už či ide o čísla v magickom alebo v mytologickom význame.

Ide o stretnutie našich nadaných žiakov vyšších ročníkov základnej školy, zručných vo výtvarníctve, kde v rámci práce v dielňach majú možnosť cibriť si svoj talent.

Organizačný výbor výtvarníckeho táboru Makovička vyzval žiakov a profesorov z okolitých osád, aby prišli tvorivo stráviť sobotu. Okrem domácich Petrovčanov všimli sme si, že ich výzva mala prajnú odozvu a evidovali sme žiakov aj z Kysáča, Maglića, Starej Pazovy, Pivnice a Kulpína.

Po príchode a registrácii účastníkov program výtvarníckeho táboru aj úradne otvorili a žiaci sa rozhodli pre prácu v jednej z troch dielní – v maliarskej, grafickej alebo sochárskej dielni.

Po ukončení práce bude nasledovať i spoločný obed a návšteva Galérie Zuzky Medveďovej a na záver komisia vyhodnotí tie najvydarenejšie práce, zatiaľ čo organizátor usporiada aj malú výstavu zrealizovaných výtvarníckych prác.

Jaroslav Čiep

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs