Rozpočet obce Báčska Palanka prijali, rozpory neutajili

28.dec 2015

Rozpočet obce Báčska Palanka prijali, rozpory neutajili

Predpokladaný rozpočet Báčskopalanskej obce na rok 2016 je 1 463 803 000,00 dinárov, čo je o 38,5 milióna viacej od sumy zaplánovanej na rok 2015. Takto rozhodli výborníci na 35. schôdzi Zhromaždenia obce Báčska Palanka vo štvrtok 24. decembra, keď z celkove 53 bodov rokovacieho programu absolvovali takmer polovicu. Schôdza dnes pokračuje.

V centre pozornosti vo štvrtok bola predovšetkým správa o nakladaní rozpočtom v období január – september 2015 ako i schválenie obecného rozpočtu na rok 2016. Obidva body dostali zelenú zásluhou 21 výborníkov z úhrnne 30 prítomných.

Z celkove 1 425 258 090,69 dinára, koľko by sa malo do obecnej pokladne dostať do konca bežného roku, sa za prvých deväť mesiacov zlialo 899 866 269,72 dinára, teda iba 63,14 percenta z plánom určenej sumy.

Vedúci výborníckych skupín Demokratickej strany a Socialistickej strany Srbska Ranko Marjanov a Goran Latković kritizovali obecnú správu a vládnucu koalíciu. Prvý im vyčítal neadekvátne naplánovaný plan prísunu peňazí do pokladne ako i to, že sa obec neuchádzala o prostriedky Fondu pre kapitálové vklady AP Vojvodiny. Latković obvinil obecnú správu, že účelové prostriedky míňala na vyrovnanie neúčelových účtov. Obaja svoje tvrdenia ilustrovali viacerými príkladmi.

Starosta obce Aleksandar Đedovac síce niektoré kritické postrehy uznal ako správne. Napokon predsa tvrdil, že v podstate “problémy s rozpočtom neexistujú.” Obaja opoziční výborníci spochybnili aj navrhnutý rozpočet na nasledujúci rok.

Diskusiu na schôdzi síce možno označiť ako celkom korektnú, je však zrejmé, že vzťahy v lokálnej samospráve, po prezlečení straníckych tričiek viacerých výborníkov, sú riadne narušené, že všetci už poškuľujú po budúcich voľbách. V tomto duchu treba chápať i odvolanie Dr. Momira Antolovića z funkcie riaditeľa Domu zdravia bez akéhokoľvek kritického odôvodnenia. Namiesto neho do funkcie úradujúceho riaditeľa (na 6 mesiacov) vymenovali Dr. Gorana Stupara z Čelareva.

Štvrtkovej schôdze sa nezúčastnili výborníci Srbskej radikálnej strany a štedrý deň nehodlali stráviť v zasadačke ani výborníci Strany vojvodinských Slovákov.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs