Tradične veselo na sklonku roka

28.dec 2015

Tradične veselo na sklonku roka

ŠTEFANOVSKÝ PROGRAM KUS ZVOLEN KULPÍN

52stefanovsky deti

Bažaličkárov potleskom posmeľovalo obecenstvo

Javisko Domu kultúry v Kulpíne znovu ožilo v sobotu, keď tam kulpínski spolkári predviedli koncoročný program. V poldruha hodinovom vystúpení ukázali svoju celoročnú činnosť a tak pobavili a potešili početné obecenstvo.

52stefanovsky divcata

Dievčenská spevácka skupina zaspievala tú známu Čo sa v svete deje…

Prvá časť programu, ako to už tradične majú zaužívané, patrila výstupom najmladších. Detský folklórny súbor Bažalička Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen, ako aj mladšia a staršia skupina sa predstavil tancami, spevmi, vinšami, recitáciami.

V tej nasledovnej časti Štefanovského programu to na javisku roztočil mládežnícky súbor v predvedení temperamentných choreografií, zaspievala dievčenská spevácka skupina a sólovým spevom sa predstavili Andrea Šimová, Michaela a Kristína Čiliakové. Hudobne programom vystupujúcich sprevádzali harmonikári Vladimír Zima a Michal Čiliak. Obecenstvo programom viedli Maja Madacká a Andrea Šimová.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs