Zasadali výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova

31.jan 2018

Zasadali výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova

Na prvom tohtoročnom zasadnutí staropazovského lokalného parlamentu, ktoré sa konalo včera vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy, výborníci prerokovali 12 bodov rokovacieho programu.

Takmer bez väčších rozpráv, na tomto 24. zasadnutí, schválené boli všetky navrhnuté rozhodnutia a riešenia z rokovacieho programu. Dôležitejším bodom bola Výmena a doplnenie Plánu dôkladnej regulácie časti centrálnej pracovnej zóny v Novej Pazove. Na základe predchádzajúceho plánu niektoré činnosti v tejto zóne boli obmedzené, totiž nebola možná výstavba výrobných prevádzok, čo sa s týmto rozhodnutím zmenilo. S výstavbou nových prevádzok  umožnené bude i otvorenie nových pracovných miest.

Deväť miliónov na účet obecnej pokladnice

Pre výborníčku Anu Pejovićovú-Stankovićovú zaujímavou témou bolo rozhodnutie Dozornej rady VKP Vodovod a kanalizácia o rozdelení zisku z roku 2016. Týmto rozhodnutím, takmer 9 miliónov dinárov, po výročnej správe o hospodárení na rok 2016 sa dostane na účet obecnej pokladnice. Posledným bodom  boli výbornícke otázky a odpovede. Aj tentoraz im výborníci venovali zvýšenú pozornosť.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs