Rozpočet na rok 2016 v sume 693 miliónov dinárov

22.dec 2015

Rozpočet na rok 2016 v sume 693 miliónov dinárov

Zhromaždenie obce Kovačica na včerajšom zasadnutí najviac diskutovalo o obecnom rozpočte na rok 2016.      

Dobrá hodina aktívnej práce stačila výborníkom ZO na všetky body rokovacieho programu

Dobrá hodina aktívnej práce stačila výborníkom ZO na všetky body rokovacieho programu

Rozpočet na budúci rok je stanovený v celkovej sume 693 miliónov dinárov, z toho obec 60 miliónov dinárov investuje do výstavby tzv. balónových siení v Padine, Kovačici a v Crepaji. Medzi prioritné plány patrí aj skvalitnenie filtrovacej stanice vody v Kovačici (30 miliónov din) a oprava vodovodu v Idvore (10 miliónov din).

Z celkovej sumy 132, 6 milióna din plánovanej na výstavbu objektov, 20 miliónov zainvestujú do rekonštrukcie budovy Domu kultúry Michala Babinku v Padine.

Na tejto schôdzi výborníci dali zelenú programom práce všetkých verejných komunálnych podnikov v obci, ako aj verejných podnikov RTV OK, Naš stan, Relax a Direkcie pre výstavbu Obce Kovačica. Na záver zasadnutia, Dušanku Petrákovú, výborníčku z radov LDP zvolili za úradujúcu riaditeľku Strediska pre sociálnu prácu Kovačica a Jána Hriešika vymenovali za nového člena Rady pre poľnohospodárstvo a dobytkárstvo ZO Kovačica.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs