Späť na domovskú stránku

Tag "Zhromaždenie Obce Kovačica"

Zo schôdze ZO Kovačica

Zo schôdze ZO Kovačica

🕔20. feb 2019

Včera v sieni obecnej správy sa uskutočnilo 23. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, na ktorom výborníci venovali pozornosť viacerým otázkam. Z celkového počtu 39 na zasadnutí sa zúčastnilo 29 výborníkov. Šiesti členovia výborníckej skupiny Demokratickej strany neskoršie, po schválení rokovacieho programu, bez

Čitať viac
NA ZO KOVAČICA:  Annu Barcovú-Žolnajovú zvolili za úradujúcu riaditeľku GIU

NA ZO KOVAČICA: Annu Barcovú-Žolnajovú zvolili za úradujúcu riaditeľku GIU

🕔9. júna 2017

Výborníci Zhromaždenia obce Kovačica na 10. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo včera 8. júna v zasadacej sieni obecnej správy, po schválení doplneného rokovacieho programu a zápisnice z uplynulého zasadnutia ZO Kovačica, väčšinou hlasov schválili všetky 23 body rokovacieho programu. Po zdôvodnení Alžbety Markovej,

Čitať viac
ZO ZASADNUTIA KOVAČICKÉHO PARLAMENTU: Ján Tomáš – nový riaditeľ Domu kultúry 3. októbra

ZO ZASADNUTIA KOVAČICKÉHO PARLAMENTU: Ján Tomáš – nový riaditeľ Domu kultúry 3. októbra

🕔15. feb 2017

V budove obecnej správy v Kovačici sa včera uskutočnilo 8. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica. Výborníci prerokovali 16 bodov rokovacieho programu. Najväčšiu pozornosť na zasadnutí vyvolal návrh rozhodnutia o zadlžení obce Kovačica. Ide o sumu 49 miliónov dinárov pre kapitálové investičné vkladania v hodnotách ako je to naplánované

Čitať viac
Zasadal kovačický obecný parlament

Zasadal kovačický obecný parlament

🕔30. nov 2016

Na dnešnom 6. zasadnutí Zhromaždenia obce Kovačica 37 prítomných výborníkov prerokovalo 20 bodov rokovacieho programu a z toho najviac času venovalo rozprave o zmenách a doplnkoch rozhodnutia o obecnom rozpočte na rok 2016 (tretí doplnkový rozpočet). Podľa slov Alžbety Markovej, vedúcej obecného Oddelenia pre financie, zmeny

Čitať viac
Zo zasadnutia kovačického parlamentu

Zo zasadnutia kovačického parlamentu

🕔16. júna 2016

Správy o práci a finančné správy za rok 2015 Verejných podnikov Relax, Naš stan a Direkcie pre výstavbu obce Kovačica boli časťou rokovacieho programu 3. zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica, ktoré sa uskutočnilo včera. Na včerajšej schôdzi výborníci potvrdili mandát novému výborníkovi Stelianovi Balanovi z Uzdinu,

Čitať viac
Zasadal kovačický lokálny parlament

Zasadal kovačický lokálny parlament

🕔31. mar 2016

Na včerajšom 38. zasadnutí kovačického lokálneho parlamentu výborníci prerokovali deväť bodov rokovacieho programu. Najdlhšia diskusia sa viedla o rozhodnutí Dozornej rady Verejného podniku Naš stan v Kovačici.   Po stiahnutí bodu týkajúceho sa ročného programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy na území

Čitať viac
Kovačica: Celková hodnota plánovaných investícií okolo 154 miliónov dinárov

Kovačica: Celková hodnota plánovaných investícií okolo 154 miliónov dinárov

🕔10. feb 2016

Na dnešnom zasadnutí ZO Kovačica v strede pozornosti bola rozprava o rozpočte na rok 2016 (prvý doplnkový rozpočet), ktorý teraz zhruba vynáša 710 miliónov dinárov, teda vzhľadom na predchádzajúce rozhodnutie, zvýšený je o 17 miliónov dinárov. Podľa slov Alžbety Markovej,

Čitať viac
Rozpočet na rok 2016 v sume 693 miliónov dinárov

Rozpočet na rok 2016 v sume 693 miliónov dinárov

🕔22. dec 2015

Zhromaždenie obce Kovačica na včerajšom zasadnutí najviac diskutovalo o obecnom rozpočte na rok 2016.       Rozpočet na budúci rok je stanovený v celkovej sume 693 miliónov dinárov, z toho obec 60 miliónov dinárov investuje do výstavby tzv. balónových

Čitať viac
Schválili rozhodnutie o rozpočte (tretí doplnkový rozpočet)

Schválili rozhodnutie o rozpočte (tretí doplnkový rozpočet)

🕔16. dec 2015

Na včerajšom zasadnutí ZO Kovačica výborníci najviac času venovali rozprave o rozpočte na rok 2015 (tretí doplnkový rozpočet), ktorého návrh ozrejmila vedúca obecného Oddelenia pre financie Alžbeta Marková. Celkové rozpočtové výdavky pre jednotlivých užívateľov a na jednotlivé účely na rok 2015,

Čitať viac
Olinka Glóziková-Jonášová – nová úradujúca riaditeľka RTV OK

Olinka Glóziková-Jonášová – nová úradujúca riaditeľka RTV OK

🕔5. nov 2015

Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia obce Kovačica novoutvorená výbornícka väčšina (23 výborníkov) zhromaždená okolo Srbskej pokrokovej strany odvolala Jána Litavského z funkcie úradujúceho riaditeľa Rádio-televízie Obce Kovačica a túto zodpovednosť zverila Olinke Glózikovej-Jonášovej, doterajšiej novinárke RTV OK. Na rokovacom programe 31. zasadnutia ZO Kovačica bolo tento raz 7

Čitať viac