Z 25. zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica

27.jún 2019

Z 25. zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica

Výborníci v pondelok 25. júna za pol hodiny absolvovali dvadsaťsedem bodov rokovacieho programu zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica.

Podobne ako aj na uplynulých schôdzách lokálneho parlamentu, výborníci zoskupení okolo koalície pri moci sa zúčastnili rokovania bez prítomnosti výborníkov opozičnej strany, ktorí na zasadnutie neprišli. Na sámom začiatku výborníci schválili najprv rozhodnutie o záverečnom účte obecného rozpočtu za rok 2018 ako i rozhodnutie o zadĺžení Obce Kovačica kôli vkladaniu do kapitálnych investícii v aktuálnom roku.

Zelenú dostalo i rozhodnutie o  Miestnych spoločenstvách na území Obce Kovačica ako i rozhodnutia vzťahujúce sa na VP Direkcia pre výstavbu obce Kovačica- v likvidácii za 2018 rok.

V ďalších bodoch rokovacieho programu 24 výborníkov svojimi hlasmi podporilo správu o práci a finančnú správu za uplynulý rok každého miestného spoločenstva na území obce. Rovnako tak a bez diskúsie schválili správu o práci a finančnú správu všetkých domov kultúry v Kovačickej obci: Mihajla Pupina v Idvore, Jožefa Atilu v Debeljači, Michala Babinku v Padine, Vladimira M. Fijata v Samoši, Mita Živkov Lalu v Crepaji, 3. októbra v Kovačici a Doina v Uzdine. Svoje správy o práci na toto zasadnutie ZO Kovačica zaslali Stredisko pre sociálnu prácu Kovačica, Turistická organizácie obce Kovačica a kultúrne ustanovizne Galéria insitného umenia a Obecná knižnica v Kovačici. Zhromaždenie s 24 hlasov “za” schválili informácie o stupni súladu plánovaných a realizovaných aktivít z programu obchodovania verejných podnikov, družstiev kapitálu a iných tvarov organizovania, na ktoré sa uplatňuje Zákon o verejných podnikoch a ktorých je zakladateľom Zhromaždenie obce Kovačica za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 roku.

Zelenú dali i novej komisii pre výrobu Návrhu ročného programu ochrany, udržiavania a používania poľnohospodárskeho pozemku na území Obce Kovačica za 2019 a 2020 rok. Žezlo predsedu komisie dali do rúk Marijusovi Bulikovi, právnikovi z Uzdinu, kým sa jeho zástupcom stala Draginja Nikolićová, právnička z Pančeva. Členmi sú Nikola Nikolić, ing. poľnohospodárstva z Pančeva, Radovan Marković, poľnohospodár z Debeljače a Miroslav Pavlovski, geodetický technik z Opova.

Za člena Školskej rady ZŠ Mihajla Pupina v Idvore vymenovali Idvorčana Borislava Žarkova, kým do školskej rady Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici zvolili Romancu Lupuleskuovú z Uzdina a Vesnu Chalupovú z Kovačice.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs